מחלוקת בסיעת "הבית היהודי"

ברגע האחרון הצליח ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להגיע לפשרה עם סיעת העבודה ועם השר דניאל הרשקוביץ (הבית היהודי) בנוגע להצבעה על חוק הקרקעות. בכך למעשה מנע נתניהו את האפשרות כי השרים יצביעו נגד החוק ואת הצורך לממש את האיומים כי יפטר את מי שלא יצביע בעד החוק.

שר המדע, דניאל הרשקוביץ סיכם עם ראש הממשלה ועם השרים ברק ויעלון על הצעת פשרה בחוק הקרקעות. לפי ההצעה, הרפורמה תבוצע בהדרגה ותוקם לאלתר ועדת שרים, בה יהיה חבר השר הרשקוביץ. הוועדה תבצע שינוי בחוק, כולל בסעיף מכירת הקרקעות. 

"בהתאם להחלטת הסיעה שלא לפרוש מהממשלה, קיבלה סיעת הבית היהודי ברגע האחרון את המקסימום האפשרי. ההחלטה נבעה מכך שיש רוב לחוק גם בלי הבית היהודי וכל הצבעה אחרת משמעה שגם לא נהיה בקואליציה וגם לא נוכל לטרפד את מכירת הקרקעות", נמסר מלשכת השר הרשקוביץ.

חברי הסיעה, אורלב ואורבך, זעמו על הודעת השר הרשקוביץ והבהירו כי החלטת סיעת הבית היהודי היתה חד משמעית כי להצביע נגד מכירת הקרקעות, ועל השר הרשקוביץ' היה להיעדר מן ההצבעה ולא לתמוך במכירת הקרקעות.