רשות הטבע והגנים יצאה השבוע במכרז ציבורי לאיתור חברה אשר תפתח תקים ותתפעל מערכת מחשוב מקיפה, שתשמש את אנשי רשות הטבע והגנים- מהפקחים ואנשי השטח דרך מדעני הרשות וכלה באנשי המנהלה. המערכת העתידית, שהכנות רבות נערכות לקראתה בחודשים האחרונים בניהול אגף תקשוב ומערכות המידע של הרשות, צפויה לכלול מאגרי מידע ונתונים המקיפים ביותר בישראל בתחום שמירת טבע ותקל על אנשי השטח והמטה כאחד להגיע לנתונים עדכניים ומקיפים במגוון נושאים הקשורים לעבודתה של רשות הטבע והגנים.

בין השאר צפויה להכיל המערכת נתונים מספירות ומתצפיות על חיות בר, מיפוי של תפוצת מינים בארץ, מאגר מחקרים שבוצעו ברשות או במימונה, מידע בזמן אמת על מספר המבקרים באתרים, ארכיון צילומים וחומרי הסברה, מידע על עבירות שבתחום אכיפתה של הרשות ועוד. מאגרי המידע יאפשרו את ביסוס מעמדה של הרשות כמוקד ידע לאומי בתחומי ערכי טבע ומורשת, זמינותם של מאגרי המידע באמצעות רשת האינטרנט תתמוך במחקרים אקדמיים ובינלאומיים ותביא לשיתוף הציבור ולמכפיל כוח בשימור ערכי הטבע והחינוך להם.

תמיר עדוי, מנהל אגף תקשוב ומערכות מידע: "המערכת העתידית, מהווה שינוי תפיסה של ממש במחשוב הרשות בעיקר עקב המעבר מפעילות ידנית וממערכות מבוזרות למערכת מחשוב משולבת לאורכו ולרוחבו של הארגון לטובת מתן גיבוי לכלל תהליכי הרשות ולתמיכה בכלל בעלי התפקידים בה. המערכת העתידית, מתוכננת לכלול את מערכות המדף המתקדמות ביותר בשוק המחשוב הבינלאומי כמו גם מערכות ייעודיות תפורות למידותיה וצרכיה הייחודיים. שני מרכיבים בולטים במערכת העתידית הם שימוש במחשוב נייד (Mobile) ושילובן של כלל הנתונים והמערכות במערכות המידע הגיאוגרפיות (GIS).

אלי אמיתי, מנכ"ל רשות הטבע והגנים: "שמירת הטבע בישראל עומדת בפני עידן חדש, שבו הכלים הטכנולוגיים הטובים ביותר יעמדו לרשות האנשים שעוסקים יום ביומו בשמירה על הטבע, הנוף והמורשת בארץ. המערכת החדשה תאפשר שיפור השירות במוקדי השרות של הרשות וצפויה להוביל להגברת השקיפות ולחשיפה מוגברת של הציבור הישראלי לשמורות הטבע והגנים הלאומיים ולפיכך, לקפיצת מדרגה בחינוך לערכי טבע ומורשת עליהן מופקדת הרשות. מטרה זו תושג גם באמצעות שיפור תהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לשימור טבע ונוף ומחשובם המתוכנן של פעילויות מובילות כדוגמת המרכז להצלת צבי ים ובית החולים לחיות בר. כמו כן, השיפור המשמעותי המתוכנן בשירותי האינטרנט של הרשות צפוי להביא לחיזוק הקשר עם הדור הצעיר ולזיקה מוגברת מצדם לערכי טבע ומורשת. בנוסף, הטמעתן של המערכות יחזקו את מעמדה של הרשות כארגון ירוק מכיוון שכבר באפיונן הושם דגש על צמצום השימוש בנייר למינימום הכרחי בלבד מחד וייעולי תהליכי העבודה השונים מאידך. המטרה היא ליצור מערכת שתביא עימה יתרונות לכל דרגי העבודה, מהשטח ועד למטה, מהנהלת הרשות ועד לאחרון העובדים, מאנשי המדע, דרך העובדים באתרים ועד לאנשי אכיפת החוק. בשנים האחרונות ביצענו קפיצה בכל הקשור לשימוש בטכנולוגיה חדישה והמערכת החדשה תציב את רשות הטבע והגנים הישראלית בקדמת הבמה העולמית בכל האמור לשימוש בטכנולוגיה למטרה של שמירה על הטבע. ישראל היא מהמדינות המובילות בעולם בתחום של השמירה על הטבע ואני משוכנע שהמערכת החדשה, לכשתושק, תהווה דוגמא ומודל למדינות רבות נוספות".

ברשות הטבע מציינים כי במהלך השנה האחרונה מתקיים פיילוט, במסגרתו צוידו פקחי רשות הטבע והגנים במרכז במחשבי כף יד, אשר בעזרתם הם יכולים להעביר ולקבל מידע רב הנוגע לעבודת השטח של אנשי הרשות, במסגרת המערכת העתידית יושלם הפרויקט ויתאפשר שילוב מחשבי כף-יד מתקדמים עם תקשורת נתונים סלולארית כך שתתאפשר גישה ישירה למערכות המידע הארגוניות בין השאר בתחומים של פיקוח על תשתיות, נזקי חקלאות, עבירות על חוקי הגנת חיית הבר ועוד. הנתונים יכללו מיקום מדויק של התצפיות השונות ו/או דיווחי אכיפה ויאפשרו ניתוח מדויק יותר, מהיר יותר ורחב יריעה יותר של מצב הטבע בישראל .