מוסדות החינוך ערוכים לשפעת החזירים

עירית לבנה, האחראית על מערך הבריאות במשרד החינוך אמרה כי מערכת החינוך נערכה לשפעת החזירים, "הנחינו את בתי הספר לדאוג לרמת הגיינה בסיסית הנחינו איך להנחות תלמידם כיצד להתעטש ולהשתעל, שיש להשתמש בטישו ולזרוק אותו לפח, אנו עומדים על כך שילד חולה יישאר בבית ויחזור ללימודים אחרי 24 שעות בהן אין לו חום. למורים שהיו חולים יש מחויבות להביא אישור רפואי".

"אנו מפיצים כרזות לכל בתי הספר שיופיעו גם בעיתונות וחומר הסברה למורים. אנו מקווים שהמחלה לא תתפשט אך אם יהיה צורך ננחה את המערכת בהתאם למצב אני מקווה שלא נגיע למצב קיצוני של סגירת מוסדות חינוך", אמרה.

היא הדגישה כי "ההמלצות כיום הן לא לסגור מוסדות חינוך, אך נבחן אחת לאחת. אנו מכינים ואנו ערוכים בתוכניות מגירה של למידה מרחוק, באמצעות הטלוויזיה החינוכית, מט"ח חומרי למידה מתוקשבת. אנו נערכים למצב שבו בתי הספר או הגנים יסגרו".