שר המדע, פרופסור דניאל הרשקוביץ ביקר ביום הראשון ללימודים בישיבת בני עקיבא "בית שמואל" בחדרה. ראשי הישיבה, אשר שמה דגש על שילוב של לימודי קודש יחד עם לימודי מדעים וטכנולוגיה, הציגו בפני השר הרשקוביץ את המעבדות והאמצעים הקיימים בישיבה על מנת לתמוך ולפתח את היכולת הטכנולוגית – מדעית של תלמידיה.

עיקר הביקור התמקד במשימה המיוחדת שנטלה הישיבה על עצמה, בשילוב תלמידים רבים מכל שכבות האוכלוסייה. הישיבה שמה לה למטרה להעניק אפשרויות חינוך ברמה גבוה לילדים בעלי יכולת כלכלית חלשה בחדרה וסביבתה.

"דווקא היום חשוב לחזק את החינוך הטכנולוגי", אמר השר הרשקוביץ אשר התרשם מהתשתית הקיימת בישיבה, "בישיבת בני עקיבא 'בית שמואל' יש תשתית ראויה, ואני מאמין שתשתית זו תבוא לידי ביטוי ותביא לשגשוגה של הישיבה".

עוד הוסיף שר המדע, כי "אפעל לשתף את הישיבה במידת האפשר בתכנית 'פרחי מדע בקהילה' של משרד המדע".