קשה לעיקול...
קשה לעיקול...פלאש 90

ביהמ"ש המחוזי בירושלים דחה את בקשתו של נאמן על נכסי פושט רגל, לתפוס את המתנות שיקבל פושט הרגל בעיצומה של חתונתו, לאחר שפושט הרגל איננו עומד בתנאי פשיטת הרגל אותם קבע בית המשפט.

הנאמן, עו"ד שמעון אורי, ביקש מבית המשפט לשכור את שירותיו של גובה חובות, אשר תמורת סכום של 10,000 ש"ח יגיע לחתונתו של פושט הרגל ויתפוס את כל המתנות שניתנו לזוג, ובמידת הצורך אף יערוך חיפוש על הנמצאים במטרה לתפוס את המתנות.

הסיבה לבקשה היא אי עמידתו של פושט הרגל בתשלומים הקבועים אותם קבע בית המשפט כי יצטרך לשלם לטובת קופת פשיטת הרגל, אשר הצטברו לחוב של 38,100 ₪.

השופט יוסף שפירא דחה את הבקשה, והזכיר כי "יש לקחת בחשבון שמדובר באירוע ייחודי לא לפושט הרגל בלבד, אלא לכלה ולמשפחות הצדדים ומוזמניהם, והפעולות המבוקשות נעשות בהכרח ומטבע הדברים תוך פגיעה בפרטיותם, שעה שהם בבחינת צד שלישי".

"אין ספק שהפעולה מורכבת, שהרי אם היא תהא גלויה בתחילת הערב, הרי שהמוזמנים לא ימסרו את תשורותיהם לבעלי השמחה ויסכלו את מטרת הפעולה, ואם תעשה בשלב מאוחר יותר, הרי יהא צורך  לערוך חיפוש אצל הנוכחים באירוע, ציין השופט וקבע, כי "הפעולה המבוקשת פוגעת בכבוד האדם, ובעיקר בצדדים הנוספים, פרט למשיב, אינה מתאימה לרוח העידן, ואינה עומדת ביחס ישר לתוצאה שעשויה להתקבל הימנה".

"המסקנה היא אפוא, כי הגם שכספי מתנות של פושט רגל מוקנים לנאמן, יש להשיגם בדרך ובאמצעים שלא יפגעו בצדדים שלישיים, בסבירות ובמידה הראויה. כך למשל, יוכל הנאמן לאחר האירוע לנסות לעקל כספים או לדרוש לחקור את החייב באשר לכספים שהתקבלו כמתנות, בגדר תפקידו, או לנקוט בכל הליך סביר אחר ברשות בית המשפט", חתם השופט ודחה את הבקשה.