במהלך החודש עברו בנתב"ג בסה"כ 1,462,225 נוסעים ב- 9,906 תנועות מטוסים בטיסות בינלאומיות ופנים ארציות. תנועת הנוסעים הבינלאומית החודש עמדה על 1,422,341 נוסעים ומגלמת עליה של 6% לעומת שנת 2008. תנועת המטוסים הבינלאומית החודש עמדה על 9,329 תנועות ומגלמת עליה של 6.93% בהשוואה לשנת 2008. בהשוואה לשנת 2007 חל גידול של 9.36% בנוסעים ו- 14.7% בתנועות.

חודש אוגוסט מאפיין שינוי מגמה- מעבר מירידה בנוסעים לעליה לעומת שנת 2008. אוגוסט השנה הוא החודש בעל נפח הפעילות הגבוה ביותר בכל הזמנים.

בטיסות הפנים ארציות עברו החודש בנתב"ג 39,884 נוסעים לעומת 28,801 בשנת 2008 ,עליה של 38.48%.

חברות התעופה הישראליות הטיסו במהלך החודש 600,485 נוסעים המהווים 42.24% מכלל הנוסעים שעברו בנתב"ג, עליה של 7.8% לעומת אוגוסט שעבר. מבין חברות התעופה המובילות שפעלו בנמל החודש, נרשמה העלייה הגבוהה ביותר בפעילותן של החברות  Lufthansa ,Sky airline, Alitaliaביחס לאוגוסט 2008.

היעד העיקרי להמראות ונחיתות, היה שדה התעופה Antalya  שאליו וממנו טסו 125,689 נוסעים, ירידה של 6.95% בהשוואה לאוגוסט שעבר. המדינה בעלת נפח הפעילות הגבוה ביותר הייתה טורקיה- 179,647 נוסעים המהווים 12.6% מכלל הפעילות. מבין המדינות המובילות העלייה הגבוהה ביותר לעומת אוגוסט שעבר נרשמה בתנועת הנוסעים ליוון.

בטיסות לטורקיה חלה ירידה של 13.76% ביחס לשנת  2008