תקינות ההליך. ביהמ"ש העליון
תקינות ההליך. ביהמ"ש העליוןפלאש 90

שופטת בית המשפט העליון, איילה פרוקצ'יה, דחתה את בקשתו של אברהם זגורי, חבר מועצת העיר מגדל העמק, להשתתף בישיבות המועצה על אף שהוא שוהה במעצר בית בקרית גת.

זגורי הושם במעצר בית, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בנצרת, בו נטען כי בתקופה בה שימש כיושב ראש איגוד ערים איזור יזרעאל (שירותי כבאות), ניצל את מעמדו ושליטתו באיגוד לצורך מעילה שיטתית בכספי האיגוד, אותם שלשל לכיסו.

זגורי עתר לבית המשפט המחוזי על מנת שיורשה לו להגיע למגדל העמק ולהשתתף בישיבות המועצה, ובית המשפט המחוזי קיבל את בקשתו, וקבע כי "המבקש הוא בחזקת חף מפשע, משפטו עלול להתארך תקופה ארוכה בשל מורכבותו והיקף הראיות הרב. המבקש נבחר בדרך דמוקרטית על ידי מצביעיו למלא תפקיד של חבר מועצת העיר, ומניעתו כליל לקיים את תפקידו כחבר מועצה איננה מידתית שעה שיש בה פגיעה בעקרונות הדמוקרטיה".

המדינה ערערה על ההחלטה, וטענה כי "בהיות המשיב (זגורי) נבחר ציבור, בנסיבות בהן מתקיים קשר ישיר בין העבירות בהן הוא מואשם לבין תפקידו הציבורי כחבר מועצה, אין להתיר את השתתפותו בישיבות, דבר אשר יחזירו למוקד ההשפעה והשליטה במערכות בהן פשע, לכאורה, ויאפשר קיום מגע ישיר או עקיף בינו לבין עדי התביעה בהליך הפלילי המתנהל נגדו".

השופטת קיבלה כאמור את ערעור המדינה, וקבעה כי "הקשר בין תפקידו של המשיב כחבר מועצה לבין האישומים המיוחסים לו כיו"ר מועצת האיגוד הוא קשר אורגני ובעל זיקה הדוקה. מימושו של קשר זה עלול להביא לפגיעה בתקינות ההליך הפלילי אם יותר למשיב להמשיך ולמלא את תפקידו כחבר מועצה".

"בנסיבות אלה, באיזון שבין זכותו המוחלשת של המשיב כנבחר ציבור בהתייחסותה לצורכי ההליך הפלילי, ובשאלה האם יש מקום להתיר את השתתפותו בישיבות מועצת עיריית מגדל העמק כשהוא בחלופת מעצר בית, יש לתת משקל מכריע לצרכי ההליך הפלילי, ולהגנה עליו מפני שיבוש אפשרי, העלול להתרחש אם יתאפשר למשיב לחדש את פעילותו הפוליטית במסגרת מועצת העיר", הוסיפה השופטת.