.
.

היום (שני) חל צום גדליה לציון הרצחו של מנהיג ישראל לאחר החורבן, גדליה בן אחיקם, שבעקבותיו גלתה שארית הפליטה, ויצא עם ישראל לגלות הארוכה והקשה.

תחילת הצום בעלות השחר: 04:56, סיום הצום בירושלים בשעה 18:59 בתל אביב 18:56 ובחיפה 18:55

צום גדליה הוא אחד מארבעת הצומות הנוהגים על החורבן בנוסף לצומות עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז ותשעה באב. צומות אלו תקנו הנביאים לאחר חורבן הבית הראשון. צום זה היה האחרון באירועי החורבן של בית ראשון וסימל את סוף התקווה של שארית הפליטה, אחרוני הנשארים בארץ גלו לאחר ההתנקשות בגדליה בן אחיקם. מצום זה גם לומדים כמה קשה מיתתם של צדיקים שכן שקולה מיתת צדיקים כחורבן בית המקדש, והיה יום זה קשה לישראל כיום חורבן בית המקדש.

צומות אלו אסורים באכילה ושתיה לבד מתשעה באב שאסור בחמישה עינויים, וכן מתחילים לצום מעלות השחר לבד מתשעה באב שמתחילים לצום בערב שלפני מפני חומרתו. בצומות אלו (שלושת הצומות לבד מתשעה באב)  נשים בהריון ומניקות פטורות מלצום.

 

 

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו