עמותת "צלול" פנתה בשעה האחרונה לראש המועצה האזורית עמק הירדן, יוסי ורדי, בעקבות זיהום חמור שהתגלה היום בחוף אמנון בכנרת.

במכתבה מציינת ריבי פדרמן, מנהלת פרויקטים בעמותת "צלול", כי היום נודע לעמותה על המלצתו של משרד הבריאות לסגור את חוף אמנון, עקב זיהום חמור שהתגלה במימי הכנרת הסמוכים לחוף.

מבירור שערכה עמותת "צלול" בנושא, עולה כי במימי הכנרת בחוף זה, נמצא ריכוז גבוה במיוחד של קוליפורמים צואתיים פי 2 מהכמות המותרת ע"פ התקן של משרד הבריאות. מקור הזיהום נעוץ, ככל הנראה, בתקלה במערכת השאיבה הסמוכה לחוף הרחצה, והנמצאת באחריותה של המועצה האזורית עמק הירדן.

עוד מציינת פדרמן במכתבה כי הזרמת ביוב אל הים והנחלים, קל וחומר לכנרת, מהווה עבירה פלילית ע"פ חוק המים התשי"ט 1959, ומבקשת מראש המועצה האזורית עמק הירדן לפעול לאלתר לפתרון תקלה חמורה זו אשר יצרה את המחדל הסביבתי.

בסיום הפנייה מבקשים ב"צלול" לדעת כיצד בכוונתו של ראש המועצה האזורית לפעול לתחזוקת כלל תחנות השאיבה והסניקה הפזורות לאורך החופים שבתחום אחריות המועצה, על מנת להבטיח שמקרים מסוג זה לא יישנו עוד.

לדברי ריבי פדרמן, מנהלת פרויקטים בעמותת "צלול", "מדובר במחדל סביבתי חמור אשר יכול היה להימנע, אילו רק הייתה מתנהלת המועצה האזורית עמק הירדן בתחזוקת מנע ולא בתחזוקת שבר. אנו מצפים מראש המועצה לדאוג לתחזוק כל מערכות השאיבה הנמצאות בתחום אחריותו על מנת שחלילה לא יישנה מקרה מסוג זה, על אחת כמה וכמה, כאשר חופשת הסוכות בפתח".