להוסיף תקציבים. בוחבוט
להוסיף תקציבים. בוחבוטפלאש 90

נחום חופרי, ראש העיר רעננה ויו"ר וועדת החינוך במרכז השלטון המקומי, פנה בקריאה דחופה לראש ממשלת ישראל, לקראת הדיון הצפוי בישיבת הממשלה הקרובה בנושא קיצוץ רוחבי בתקציב המדינה.

"אדוני ראש הממשלה, גלה אחריות לאומית והשאר את החינוך מחוץ לקיצוצי התקציב! פגיעה בתקציב החינוך משמעותה פגיעה בלתי הפיכה בעתידה של מדינת ישראל בעשורים הבאים. ההשקעה בחינוך היא ההשקעה הכלכלית החברתית עם התשואה הגבוהה ביותר, גם אם תוצאותיה אינן נראות באופן מיידי", קרא חופרי.

בעשור האחרון קוצץ תקציב החינוך בישראל במיליארדי שקלים. כל קיצוץ נוסף יביא לפגיעה שתהא בכייה לדורות. בישיבת הממשלה הקרובה, יידונו בקיצוץ רוחבי בתקציב המדינה לשנת 2009. קיצוץ כזה, אם יכלול את מערכת החינוך, ישתק בטווח המיידי את קיומה של שנת הלימודים הנוכחית, שהחלה ב-1 בספטמבר, המבוססת על תקציב שאושר אשתקד.

לדברי חופרי, "תוכניות הלימוד הייחודיות במתמטיקה, במדעים, בשפה, באזרחות ובקידום הישגים לימודיים, עלולות להיפסק. רפורמת אופק חדש, הפועלת במאות בתי ספר ברחבי הארץ בהצלחה רבה ומכוונת לקידום הישגים, לצמצום פערים ולקידום אקלים מיטבי בביה"ס, עלולה אף היא להיעצר. מדינת ישראל נמצאת בירידה מתמדת במדדים הבינלאומיים בהישגים בתחומי המתמטיקה והמדעים. מגמה זו חייבת להיפסק וישראל חייבת להחזיר לעצמה את מעמדה כאחת המדינות המובילות בתחומים אלה. תעשיית ההייטק הישראלית, שהיא מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה בישראל, תיפגע אף אם לא יושקעו המשאבים הנדרשים בקידום מקצועות המתמטיקה והטכנולוגיה".

יו"ר מרכז השלטון המקומי, שלמה בוחבוט, "יש לנהוג בדיוק להיפך להוסיף למערכת החינוך ולרשויות המקומיות תקציבים. כל קיצוץ שכזה משתק את היכולת שלנו לתת חינוך טוב לילדינו ופוגע באלו שנזקקים לכך יותר מכל -  החינוך המיוחד. תקציבים למערכת החינוך יאפשרו לחזק בשעות נוספות את המתקשים, להוסיף חינוך משלים ובלתי פורמאלי. זו לא השעה לקצץ, אלא להוסיף".