רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר הודיעה הבוקר (חמישי) על הזוכים בפרס לעבודה סטודנטיאלית מצטיינת לשנת 2009.

בשנה זו, נבחרו שתי עבודות בנושאי פטנטים, מתוך חיבורים רבים שהוגשו על ידי סטודנטים לתארים ללימודי תואר ראשון, שני ושלישי בפקולטות למשפטים בישראל בנושאי פטנטים וסימני מסחר.

נמסר כי בכוונת רשות הפטנטים ליצור מסורת חדשה של חלוקת פרס מטעם הרשות מדי שנה, לעבודה מצטיינת בתחום הפטנטים, המדגמים או סימני המסחר. 

במקום הראשון לשנת 2009 זכה גדי שבח נבו, תלמיד הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, בחיבור שכותרתו: "'טרולים של פטנטים' ומדיניות הסעדים בתביעות הפרת פטנט", שהוגש במסגרת סמינריון בהדרכתו של ד"ר מיכאל בירנהק. העבודה עוסקת בפרקטיקה של תחרות בלתי הוגנת בתחום דיני הפטנטים ובהשלכות המשפטיות ושאלות המדיניות הכרוכות בכך.   

במקום השני לשנת 2009 זכה איתמר מורד, תלמיד הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בחיבור שכותרתו: "בין קניין רוחני להגבל עסקי - חזרה לחזקת כוח שוק במודל מוחלש", שהוגש במסגרת סמינר בהדרכתו של ד"ר איתי פלדור. העבודה עוסקת בסוגית יחסי הגומלין שבין דיני הפטנטים לבין דיני ההגבלים העסקיים, והינה עבודה מקורית וחשובה.   

הפרסים לזוכים יחולקו בטקס בשבוע הבא ברשות הפטנטים, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים.