תומכת במשטרה. לבני.
תומכת במשטרה. לבני.פלאש 90

ועדת האתיקה הודיעה היום (שני) לחברי הכנסת כי עוזר פרלמנטרי יוכל להצטרף לנסיעה לחו"ל של יו"ר האופוזיציה במימון גוף חיצוני

בהודעה נכתב כי "הועדה נדרשה להחלטה עקרונית בנושא לאחר פניה של יו"ר האופוזיציה חברת הכנסת ציפי לבני".

הועדה החליטה כי בהתחשב במעמדו המיוחד של ראש האופוזיציה מתוקף היותו אחד משבעת סמלי השלטון, ומתוקף סיבות נוספות המפורטות בהחלטה המצ"ב והמייחדות אותו אל מול יתר חברי הכנסת  -  אין מניעה להיענות לבקשתה של חברת הכנסת לבני, ולקבוע כי מעתה גוף חיצוני המממן את נסיעתו לחו"ל של ראש האופוזיציה עצמו, יממן גם את הצטרפותו לנסיעה של עוזרו הבכיר או אחד מעוזריו הפרלמנטריים, ואין לראות בכך משום מתנה או טובת הנאה אסורות".

ועדת האתיקה הדגישה כי ההחלטה הינה בכפוף לאישור מראש של ועדת האתיקה לנסיעתו של היו"ר כנדרש לגבי כלל חברי הכנסת.