כשלושים משפחות מפוני גוש קטיף שנעקרו מהישוב נצרים ומישובים נוספים ומתגוררות מאז העקירה באריאל פנו היום במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה לאפשר להם להמשיך את הליך השיקום הארוך והקשה שהם עוברים מאז העקירה ולא להקפיא אותו.

במכתב שנשלח לראש הממשלה כתב יו"ר הקהילה, אריק יפת, "אני פונה אליך בשם קבוצה של כשלושים משפחות שנעקרו מנצרים ומישובים נוספים בגוש קטיף ומזה ארבע וחצי שנים מתגוררות באתר זמני בעיר אריאל – בקראוונים ישנים ובמכולות. נדהמנו לשמוע על החלטת הקבינט המדיני-בטחוני לגזור הקפאה גורפת ומיידית על ההתיישבות ביהודה ובשומרון".

הוא ציין במכתבו כי להחלטה זו יש השלכות מיידיות על ההתיישבות בכלל ועל המפונים בפרט:

- כל משפחה ממשפחות העקורים השקיעה ברכישה את מיטב כספה.

- העלויות עד כה מתקרבות ל 20,000,000 ₪ (עשרים מליון ש"ח) סכום זה מורכב מרכישת המגרשים, תכנון אדריכלי, תכנון הנדסי, אגרות והיטלים, ליווי משפטי, פרוייקטור, מינהלה ועוד .

- העיכוב גורם נזק כספי גדול, בשל הצורך לעמוד במחויבויות מחד, ומאידך – העדר היכולת לגייס כסף נוסף מהרוכשים, בתנאים שנוצרו.

הוא הדגיש כי "משמעות ההקפאה היא הקפאת החיים ע"י הארכת שהותנו במגורי עראי, בשנה נוספת, מלבד ארבע וחצי שנים שחלפו ושנתיים נוספות הצפויות להליך הבניה".

לסיום כתב, "אנו מבקשים מכבודו לאשר לנו המשך הבניה ולסייע לנו במימון הפיתוח כפי שניתן עד היום באריאל וכפי שניתן ביתר אתרי המגורשים".