זועם. השר כחלון
זועם. השר כחלוןפלאש 90

בעקבות דבריו החריפים של השופט נועם סולברג בהכרעת הדין נגד אילנה דיין והתכנית 'עובדה' דורשים אנשי האגודה לזכות הציבור לדעת להדיח מתפקידו את נציב תלונות הציבור ברשות השנייה, גיורא רוזן. ביומן ערוץ 7 מבאר פרופ' אלי פולק, יו"ר האגודה, את הבקשה וקובע כי מזה שנים מתנהל רוזן באופן תמוה תוך התעלמות מתלונות אזרחים אודות השידורים.

בדבריו מציין פולק מספר דוגמאות של תלונות מוצדקות שגם רוזן עצמו הודה שהן מוצדקות אך לא נאות לעשות דבר כדי לפתור את הליקויים שעליהן הצביעו. פרופ' פולק מציין כי עשרות תלונות הוגשו לו ולא זכו למענה ועל כן פנו אנשי האגודה לשרי התקשורת הנוכחי והקודם, כחלון ואטיאס, בדרישה לטפל בהתנהלותו הבעייתית של רוזן, אך עד כה לא זכו למענה.

פולק מציין כי בעשרות מקרים מדובר בכשלים כדוגמת זו שהתרחשה בפרשת אילנה דיין וסרן ר'. "התפקוד שלו היה לקוי. הוא פשוט לא היה שם". הדרישה הנוכחית להשעות מתפקידו את דוזן מגיעה בעקבות השינוי הדרמטי בכך שבמקרה סרן ר' הנושא הגיע לטיפולו והכרעתו של בית המשפט, ודבריו הקשים של השופט סולברג נגד רוזן.

במכתבו לשר כחלון מצטט פולק מתוך דברי השופט:

"חוק הרשות השנייה קבע את תפקידו של נציב תלונות הציבור כ"רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות". לבד מזאת, נציב תלונות הציבור עצמאי לפעול כרצונו ולפי צו מצפונו, ואינו כפוף לאיש מאנשי הרשות השניה... ניתן היה לצפות כי בעל תפקיד כה חשוב ורב סמכויות, אשר קיבל לידיו פניות רבות ובהן תלונות קשות על הכתבה, ואף פנייה מדוברת צה"ל, יפעל בחריצות ובמסירות כדי לבחון את התלונות הללו לעומקן. מי אם לא הוא, שליח הציבור, יבחן לעומקן תלונות חריפות בעניינים רגישים וטעונים כמו עניין זה? אימתי תנותח כתבה לעומקה, ותיבדקנה טרוניותיהם של הצופים, אם לא בכתבות כמו הכתבה דנן? לאיזה צורך ניתנו בידיו של נציב תלונות הציבור כלי חקירה אדירי כוח, אם לא כדי לבחון כיצד נעשתה הכתבה, אֵלו חומרים עמדו לפני עורכיה, ומה היו שיקוליהם בעת הכנתה? חלף עשיית בדיקה כזו, בּיכֵּר גיורא רוזן להסתמך על בדיקה שטחית של הכתבה גופה בלבד ועל הסברים שנתנו לו מושאי התלונה עצמם. הערכה חיצונית של הכתבה, והנמקותיהם של עורכיה, הספיקו לו כדי לדחות את התלונות. מר רוזן לא הסתפק בדחיית התלונות; לא נתקררה דעתו עד שהרביץ בפונים דברי תוכחה והטפת מוסר כלפי המערערים על עבודת העיתונאים, ודברי קילוסין לתקשורת החוקרת בכלל ולנתבעות בפרט. כל זאת, כאמור, מבלי לבחון כלל את חומרי הגלם שהיו אצל הנתבעות עובר לשידור הכתבה".

עוד כתב השופט בהכרעת דינו: "תמונה עגומה למדיי התגלתה אפוא באולם בית המשפט באשר לביקורת שנעשתה בתוככי הרשות השנייה. חוק הרשות השנייה ביקש להקים מנגנון ביקורת עצמאי ויעיל, אולם התחוור כי לא נעשה בו שימוש. ב"כ התובע הציגו עוד מספר תלונות בעניינים אחרים, ללמדנו על כך שהצופים שוגים באשליות כאילו ישנה כתובת שאליה ניתן לפנות, כאילו יש לציבור נציג בלתי תלוי בתוך הרשות השנייה שישמש לו לפה ולעיניים, להביע ביקורת ולבחון תלונות, אך בעת מבחן מתגלה כי לא תמיד יש פנים מאחורי המסכה. ... היה על נציב תלונות הציבור לשנס מותניים ,לצפּוֹת בחומרי הגלם, להשווֹתם אל התוצר הסופי, להעמיק- חקר, ורק אז לגבש את דעתו לגבי התלונות שנשלחו אליו. פעילות נמרצת, הגונה ויעילה של נציב תלונות הציבור, בדיקה מעמיקה של פניות הציבור, ומתן מענה הולם, כל אלה – יתכן שהיו חוסכים הליכים משפטיים..."

"...אין מנוס מלהביא בחשבון גם את מידת יכולתם של אמצעי התקשורת לרסן את עצמם, לקיים מערכת של בקרה עצמית עובר לפרסום, וביקורת עצמית לאחריו. כפי שתואר באריכות לעיל, מערכת הביקורת שקבע המחוקק לרשות השנייה, בדמותו של נציב תלונות הציבור, לא מילאה את ייעודה. נציב תלונות הציבור לא ראה לעצמו חובה לבדוק את התלונות לגופן, לעומקן, לדרוש ולחקור ולהיכנס בעובי הקורה .הוא הסתפק בצפייה בכתבה כפי שהיא, בהסברים שהעניקו הנתבעות, בהיכרותו את אילנה דיין ועם עבודתה, ובהסתמכוּת על כישוריו האישיים המצוינים לדעתו. חבל שכך נעשה, כי אילו הייתה נעשית בדיקת אמת ייתכן שהיה מתייתר המשפט הזה כולו. אילו התגלו כִּשלי הכתבה הזו מבעוד מועד ניתן היה אולי לתקנם – על-ידי פִּרסום הוגן של הבהרה, על-ידי שידור כתבה מתקנת, על-ידי לקיחת אחריות על איזון התמונה והשלמתה. מי יודע, אולי הכֶּתֶּם שהוטל על שמו הטוב של התובע היה מוּסר אז, אולי דעתו הייתה מתקררת, אולי לא נצרכנו להגיע עד הלום. אולם בהעדר ביקורת פנימית אמיתית, כזו שאינה נושאת פנים ומניחה הנחות מקילות, לא נותר לו לתובע לבקש מזוֹר לכאבו אלא בבית המשפט".

פרופ' פולק מציין בדבריו כי תפקידו של רוזן היה להיות המענה לפניות הציבור אך כפי שגם השופט קובע הוא לא היה שם כדי לבצע את תפקידו, ועל כן ראוי לבצע בדק בית כולל באשר לתפקודו.

לטעמו של פולק המניע שמוביל את רוזן להתנהלות זו הוא היותו מקורב מדי למערכת ולאנשי התקשורת הבכירים. בהיותו כזה הפך בעצם את תפקידו מהמטפל בפניות למי שבולם אותן.

כאמור, כעת דורשת האגודה מהשר כחלון לבדוק את התנהלותו של רוזן ולהשעותו. להערכתו של פולק מדובר במקרה כה חמור שלא רק שלא צריך כוח רב כדי לפעול בו אלא שצריך כוח רק כדי שלא לפעול בו.