ההתייחסות ליו"ש במשפט הבינלאומי אינה הוגנת

ממחקר גיאוקרטוגרפיה עולה כי 65% מן הציבור חשים כי ההתייחסות ליהודה ושומרון במשפט הבינלאומי אינה הוגנת.

אורלי הררי - ערוץ 7 , ל' בכסלו תש"ע

פרופ' אברהם ציון, יו"ר המרכז למשפט ותקשורת במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, ומומחה למעמדה של יהודה ושומרון במשפט הבינלאומי, חשף הבוקר (חמישי) במסגרת כנס אריאל למשפט ותקשורת נתונים ממחקר גיאוקרטוגרפיה שהוכן במיוחד לקראת הכנס.
המחקר עוסק במעמדה של ישראל הן בתקשורת והן במשפט הבינלאומי. הסקר בוצע בקרב מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. גודל המדגם – 500 איש.

לשאלה "האם לדעתך מוצגת ישראל כיום באופן שלילי או חיובי בגופי התקשורת הבינלאומיים?", כשלושה רבעים (74%) מן הציבור סבורים כי ישראל מוצגת באור שלילי. ככל שיורדים בגיל הנשאלים, כך עולה שיעור אלו שסבורים כי המדינה מוצגת באור שלילי בתקשורת הבינלאומית.

מבין מספר גורמים שהוצגו לנשאלים בשאלה "מבין הדברים הבאים, מה לפי דעתך גורם לתדמית שלילית של ישראל בתקשורת העולמית?" [התשובות האפשריות לכל אחד מן הגורמים – גורם/לא גורם לתדמית השלילית], ניתן להבחין שהציבור באופן חד משמעי תופס את הגורמים לתדמית השלילית בצמדים, כשביניהם הבדל מובהק: הצמד הראשון כולל את הגורמים החיצוניים הנתפסים כאויבי התדמית -  האנטישמיות (88%) וההסברה הפלשתינאית (84%). הצמד השני - משרדי הממשלה - 73% מן הציבור מפנים אצבע מאשימה בנושא לדרך ניהול ההסברה של משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ. הצמד השלישי הוא ארגונים חוץ פרלמנטאריים:  משמאל - פעולות ארגוני שמאל (כגון "שלום עכשיו" ו"בצלם") הם האשמים בתדמית השלילית - 64%, ומהימין – המתנחלים, 58%.
לבסוף מופיעה מדיניות ממשל אובמה (50%).

מדיניות האנטישמיות כגורם שלילי בתקשורת נתפס בעיקר בקרב נשים, צעירים (עד גיל 34), ובקרב בעלי השכלה נמוכה. ככל שהנטייה הפוליטית ימנית יותר, כך נתפסת האנטישמיות, פעולות ארגוני השמאל, ומדיניות ממשל אובמה כגורמים משמעותיים יותר. בקרב בעלי נטייה פוליטית שמאלנית או "מרכז", נתפס ניהול ההסברה על-ידי משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ והמתנחלים כגורמים המשפיעים יותר על התדמית השלילית של ישראל.

לשאלה "האם לפי דעתך ההתייחסות ליהודה ושומרון במשפט הבינלאומי היא התייחסות הוגנת או לא הוגנת?", 65% מן הציבור חשים כי ההתייחסות ליהודה ושומרון במשפט הבינלאומי אינה הוגנת. שיעור אלה שחושבים כי ההתייחסות ליהודה ושומרון במשפט הבינלאומי אינה הוגנת גבוה בקרב בעלי השכלה על-תיכונית, ועולה עם העלייה ברמת הדתיות.

כצפוי, ככל שהדעה הפוליטית נוטה יותר לכיוון הימין, כך גם עולה התפיסה כי ההתייחסות ליהודה ושומרון במשפט הבינלאומי אינה הוגנת, ולהיפך. ראוי לציין, כי 18% מן הציבור אינו יודע מהו מעמדה של יהודה ושומרון במשפט הבינלאומי.