ההתאוששות נמשכת: המדד המשולב עלה ב-0.6%

המדד המשולב של בנק ישראל לבחינת מצב המשק עלה בחודש נובמבר ב-0.6%, עדות נוספת להתאוששות המשק.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ג' בטבת תש"ע

ההתאוששות נמשכת: המדד המשולב עלה ב-0.6%-ערוץ 7
המשק מתאושש. נגיד בנק ישראל
פלאש 90

המדד המשולב של בנק ישראל לבחינת מצב המשק עלה בחודש נובמבר ב-0.6%. העלייה במדד, המצטרפת לעליה בו בחודשים האחרונים, מצביעה כי נמשכת התפנית החיובית בפעילות המשק.

העלייה החודש משקפת בעיקר עליה בנתוני יצור התעשייתי, פדיון מסחר ושירותיים ויבוא סחורות (תשומות לייצור ומוצרי צריכה), בעוד שביצוא הסחורות והשירותים נרשמה ירידה. עוד יצוין כי במדדי יצור התעשייתי ויבוא הסחורות חלו עדכונים כלפי מעלה בחודש ספטמבר ואוקטובר בהתאם.

מדד הייצור התעשייתי עלה באוקטובר בשיעור של 2.3%, לאחר ירידה של 0.2% בספטמבר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים עלה באוקטובר בשיעור של 0.9%, לאחר ירידה של 0.8% בספטמבר.

מדד יצוא השירותים ירד בנובמבר בשיעור של 3.8% לאחר עליה של 15% באוקטובר. במדד יצוא הסחורות נרשמה ירידה בנובמבר של 6.6% לאחר עליה של 6.2% באוקטובר. מדד יבוא מוצרי צריכה עלה בנובמבר בשיעור של 6.3%, בהמשך לעליה של 0.1% באוקטובר. מדד יבוא תשומות לייצור עלה בנובמבר בשיעור של 9%, לאחר ירידה של 5.5% באוקטובר.

נציין כי המדדים לחודשים ספטמבר ואוקטובר עודכנו כלפי מעלה והם עומדים כעת על 0.6% כל אחד.