מס הכנסה מחלק מתנות- למה לא לנצל אותם?

כולם חולמים על תוספת הכנסה ללא תוספת מס אך מי יאמין שתוספת הכנסה תקטין לו את המס. מחשב מס הכנסה מאפשר לעיתים את הנס הזה.

רואה חשבון יוסי גסנר , ה' בטבת תש"ע

נישומים חולמים על תוספת הכנסה ללא תוספת מס , אך מי יאמין שתוספת הכנסה תקטין לו את המס , מתברר שמחשב מס הכנסה מאפשר במקרים מסויימים את הנס הגדול הזה למרות שחג החנוכה עבר .

בדוגמא שלהלן  אנו רואים כי הגדלת הכנסה בסך 23,000 ₪ מקטינה את מס הכנסה בסך 4,504 ₪.

המקרה המיוחד הזה חל לדוגמא במקרה של עקרת בית חד הורית או נשואה (וכן במקרים אחרים ) שיש לה הכנסות פסיביות כגון בשל השכרת נכס עסקי (לגבי נשואה בשל נכס עיסקי שהיא קיבלה בירושה או רכשה לפני הנשואין ) החייבות במס הכנסה.

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ישנם שתי הוראת "המפלות לרעה" (כנראה במטרה לעודד יציאה לעבודה) את ההכנסה הפסיבית  :

1. הכנסה פסיבית חייבת במס הכנסה בשיעור התחלתי של  30%.

2. נקודות הזיכוי בשל ילדים אינם ניתנות בשל הכנסה פסיבית.

התוצאה העולה היא כי סכום מס על  הכנסה פסיבית  (כגון השכרת חנות) בסך 100,000 ₪ הוא 23,763  ₪ . (לאחר הפחתה  בשל  נקודות זיכוי  כתושב הארץ  ובשל אישה סה"כ הפחתה בסך 6,237 ₪ )  וללא זכאות לקבלה ההנחה במס הכנסה בשל נקודות זיכוי עבור 3  ילדים כאמור לעיל.

עקרת הבית שלה (לדוגמא ) שלושה ילדים  שתפתח עסק עצמאי ותרוויח 23,000 ₪   תופתע לגלות כי למרות תוספת ההכנסה בסך 23,000 . המס השנתי שלה לשנת 2008 (הדוגמא נערכה במחשבי מס בכנסה  לגבי שנת 2008 )ירד לסך  19,259 ₪ כלומר חיסכון במס בסך 4,504 ₪.

התוצאה המפתיעה עולה מכך שמתוספת הכנסה בסך 23,000 ₪ המס עלה בסך 2,300 ₪ (10% ) ועקרת הבית קיבלה הנחה במס הכנסה בשל שלושת ילדיה בסך 6,804 ₪ .

לא ברור לנו האם הדבר עולה מהוראות החוק או שזו תוספת לטעויות במחשב מס הכנסה  שפורסמו באתר מס הכנסה  WWW.STARTBUSINESS.CO.IL

אמרנו חיסכון במס הכנסה אך יש כיום יש לבדוק בשבע עיניים את השלכות חוק הביטוח הלאומי שהוא כידוע מס הכנסה הראשי לבעלי הכנסות נמוכות ולדעת רבים גם לבעלי הכנסות גבוהות.

בשונה מפקודת מס הכנסה "המפלה לרעה" הכנסות פסיביות (במטרה לעודד יציאה לעבודה ) המוסד לביטוח לאומי "מפלה לטובה" (מבחינת התשלומים בלבד  ) את ההכנסות הפסיביות.

בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי החל משנת 2008 הכנסות פסיביות מעל 25% מהשכר הממוצע חייבות בדמי ביטוח לאומי . אולם מתברר כי לפי חוזר של המוסד לביטוח לאומי   כל זמן שעקרת הבית אינה מוגדרת כעצמאית  או כשכירה היא אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי על הכנסות פסיביות.

התוצאה העולה היא כי חוסר זהירות בתכנון המס יכול לגרום ( בהתאם לאמרה המפורסמת  בפרקי אבות ) כי שכרה של עקרת הבית  (חיסכון במס הכנסה ) יצא בהפסדה – תשלום דמי ביטוח לאומי ).

הפיתרון הוא שעקרת הבית תפתח עסק עצמאי ולא תוגדר כעצמאית לעניין חוק הביטוח הלאומי  לדוגמא תעבוד בו פחות מ 12 שעות בשבוע  וכן שהכנסותיה לא יעלו על  50% מהשכר הממוצע במשק.

יש לציין שיש לבחון כל מקרה לגופו וכמובן לקבל יעוץ מיקצועי מתאים.