מכסות המים לחקלאי המיעוטים לא קוצצו

משרד החקלאות לא קיצץ במכסות המים לחקלאי המיעוטים כאפליה מתקנת. המשרד השקיע 60 מיליון ₪ בשנתיים האחרונות בחקלאות המיעוטים.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ו' בטבת תש"ע

מכסות המים לחקלאי המיעוטים לא קוצצו-ערוץ 7
מרוצה. השר שמחון

שר החקלאות, שלום שמחון, הנחה את אנשי הרשות לתכנון במשרד החקלאות להכין עבודה כלכלית אסטרטגית לפיתוח חקלאות במגזר המיעוטים, "במטרה לנצל במלואו את פוטנציאל אמצעי הייצור המוקצים לחקלאים במגזר המיעוטים".

במשרד החקלאות מציינים כי כ- 8000 איש עוסקים בחקלאות במגזר המיעוטים, מהם 4000 מגדלים ו- 4000 עובדים כשכירים. השטח החקלאי במגזר הוא כ- 700 אלף דונם ממנו כ - 500 אלף מעובדים- 190 אלף דונם מטעים, 50 ירקות, 260 אלף גד"ש.  70 אלף דונם (14% מכלל השטח המעובד) מעובדים בהשקיה. לנוכח נתונים אלו אמר שמחון כי יש להגדיל את פוטנציאל העוסקים בחקלאות- לסייע לחקלאים הקיימים ולעודד כניסת חקלאים חדשים. שמחון ציין כי בשנה הקרובה יחל משרד החקלאות להניע מהלך של הקצאת מכסות חלב בקר, וביצי מאכל לטובת מגזר המיעוטים בכפוף לעמידת המגדלים הפוטנציאליים במגזר באמות המידה ותנאי הסף שנקבעו לכך. לדבריו ניתן לשלב חקלאים בעיקר מאזור הדרום בגידול פטם, לנוכח העובדה שקיימים שם שטחים פנויים, וכן לאור הכרזה על אזור דודאים בנגב כאזור גידול בעלי חיים לחקלאות. כ- 60 מכסות פטם אישר המשרד, ורק 5 נוצלו עד היום. שמחון ציין כי אם יוגשו בקשות ותוכח היתכנותן, יוסיף המשרד מכסות למגזר.

בשנים 2007-8 ₪  גדלו ההשקעות המאושרות לענף החקלאות במגזר המיעוטים שבמסגרת תקציב הפיתוח, והגיעו ל- 60 מיליון, בשעה שבשנים קודמות הושקעו רק 20 מיליון. התקציב האמור מופנה לטובת שיקום דרכים חקלאיות, הוצאת עדרים אל מחוץ לשטח האזור המיושב ביישוב, פיתוח תיירות חקלאית, הקמת מכוני חליבה לדירי צאן קיימים, פיתוח צנרת המים באגודות המים (שנבנתה בסוף שנות ה-60, והמשרד מממן 60% מההשקעה בצנרת החדשה).

גם בנושא הקצאות המים זכו חקלאי המגזר להעדפה מתקנת, זאת על ידי עדכון מכסת המים הבסיסית (נקבעה ב- 1989) על פי השימוש בפועל. הקצאות המים במגזר לא קוצצו, וכן מתוכנן לאשר מכסות מים לחקלאים חדשים.

שמחון אמר כי משרד החקלאות בראשותו רואה בחיזוק החקלאות במגזר הערבי אמצעי ראשון במעלה לצמצום הפערים החברתיים ולחיזוק מחויבות הממשלה כלפי כלל אזרחיה.