ההסתדרות הכריזה על מספר סכסוכי עבודה

ועדת התיאום וביצוע של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הכריזה היום על סכסוכי עבודה.

בן שאול , ז' בטבת תש"ע

ועדת התיאום וביצוע של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הכריזה היום על סכסוכי עבודה בהוצאה לפועל ברחובות, בעיריית חיפה, ברשות האכיפה והגבייה, לעובדי בניין קריית הממשלה בתל אביב, באגף המכס והמע"מ ברשות המיסים, בעיריית רמת השרון, בהנהלת בתי הדין הרבניים ובביה"ח החקלאי פרדס חנה.  

סכסוך העבודה בהוצאה לפועל ברחובות הוכרז בעקבות דרישת נציגות העובדים לנהל משא ומתן לחתימה על הסכם לשיפור תנאי עבודתם וקיום סביבת עבודה ראויה וסירוב המעסיק מאידך לנהל משא ומתן קיבוצי. 

סכסוך העבודה בעיריית חיפה הוכרז בעקבות כוונה חד צדדית של העירייה להעביר עובדים לתאגיד המים העירוני מבלי שהושלם המו"מ בין הצדדים לגיבוש הסכם קיבוצי וללא הבטחת ביטחונם התעסוקתי של עובדי העירייה המושאלים.  

סכסוך העבודה ברשות האכיפה והגבייה הוכרז בעקבות החלטה חד צדדית של המעסיק בדבר מיקור חוץ של עבודת הגבייה והטלמרקטינג, תוך פרסום מכרז חד צדדי וללא כל ניהול משא ומתן עם נציגות העובדים. כמו כן בעקבות כוונת המעסיק לבצע שינויים מבניים ללא כל ניהול משא ומתן עם נציגות העובדים כמו איחוד לשכות.  

סכסוך העבודה לעובדי בניין קריית הממשלה בתל אביב נוגע לכלל עובדי משרדי הממשלה המועסקים בבניין הקריה והוכרז בעקבות החלטה חד צדדית בדבר הפסקת תשלומה של תוספת הסתגלות שניתנה לעובדים ללא כל משא ומתן.  

סכסוך העבודה באגף המכס והמע"מ ברשות המיסים הוכרז בעקבות כוונת ההנהלה לנקוט בשינוי מבני חד צדדי הכולל העברת יחידת חקירות תל אביב ומשרדי מע"מ 1+2 מתל אביב לראשון לציון וסירוב מצד המעסיק לנהל משא ומתן קיבוצי עם נציגות העובדים הנוגע להשלכות שינוי מבני זה עליהם. 

סכסוך עבודה בעיריית רמת השרון הוכרז בעקבות העסקת עובדים באמצעות תאגידים, עמותות וגופים חיצוניים הפוגעים בעבודה המאורגנת במקום העבודה.  

סכסוך העבודה בהנהלת בתי הדין הרבניים הוכרז בעקבות הכוונה החד צדדית של ההנהלה לבצע מיקור חוץ של עבודת ההקלדה והפרוטוקולים של הדיונים ללא ניהול משא ומתן על הסכם קיבוצי עם העובדים. דבר אשר יש לו השלכה על מעמד העובדים, תנאי עבודתם, זכויותיהם וביטחונם התעסוקתי.  

סכסוך העבודה בביה"ס החקלאי פרדס חנה נוגע למורים המועסקים על ידי המעביד והעובדים המנהליים והוכרז בעקבות סירוב המעסיק לנהל משא ומתן על הסכם קיבוצי שיסדיר את תנאי עבודתם וזכויותיהם לאור החלטת המעסיק לסגור את הפנימייה ולהעבירה לבעלות חדשה, החלטה אשר התקבלה באופן חד צדדי.