חב' החשמל תרכוש גז טבעי מ"תמר"

חברת החשמל חתמה על מכתב כוונות לרכישת גז טבעי משותפות קידוח תמר בהיקף של עד עשרה מיליארד דולר.

, י' בטבת תש"ע

דירקטוריון חברת החשמל הנחה את הנהלת החברה לנהל מו"מ לרכישת גז טבעי משותפי הגז בשדה "תמר", על בסיס מכתב כוונות שסוכם בין הצדדים ואושר היום על ידי הדירקטוריון. על פי מכתב הכוונות,

חברת החשמל תרכוש גז טבעי משדה "תמר" שיחליף בבוא העת את אספקת הגז הישראלי משדה Mari B מול חופי אשקלון. בכך יובטח רצף אספקת הגז ממקורות ישראלים, בהתאם למדיניות החברה. בכוונת החברה לרכוש כמות גז שנתית שלא תפחת מ- 2.7 BCM לתקופה של 15 שנה. הצדדים סיכמו על בלעדיות במו"מ לרכישת הכמויות הנ"ל.

היקף ההתקשרות השנתי נאמד בתחום של כ- 400 – 750 מיליוני דולרים, היקף שיושפע מכמויות הגז השנתיות שירכשו בפועל ומתנודות מחיר הגז. הצדדים מעריכים כי ניתן לסכם תוך 6 חודשים הסכם מפורט ולהביאו לאישורים כנדרש. 

יו"ר הדירקטוריון חברת החשמל, מוטי פרידמן ומנכ"ל החברה עמוס לסקר אמרו, שההסכם הצפוי מבטיח אספקה סדירה ארוכת טווח של גז טבעי ממספר נקודות אספקה ועמידה ביעדי מדיניות החברה להגיע להיקף של לפחות 40% בייצור חשמל מגז טבעי. פרידמן ולסקר הדגישו, שבכך תורמת חברת החשמל הן להורדת הוצאותיה עבר דלק בהיקף שנתי של מאות מליוני שקלים, והן להורדת רמת הפליטות ולשמירה על איכות האוויר בתהליך ייצור החשמל. 

בנוסף לכניסה למו"מ לרכישת גז משדה תמר וכשרות משלים, הנחה הדירקטוריון את הנהלת החברה לנהל מו"מ עם קבוצת ים תטיס, לרכישת גז ושרותי אחסון לגז בשדה הגז מול חופי אשקלון (שדה Mari B).. המו"מ יתנהל על בסיס מכתב כוונות, לפיו מאגר הגז מול חופי אשקלון יוסב לשימוש כמאגר אחסון גז אסטרטגי ותפעולי ויחל לפעול ככזה עם תחילת הזרמת הגז משדה "תמר". שרותי האחסון יבטיחו את אמינות אספקת הגז במקרה של כשל באספקת הגז ממקורות הגז השוטפים, וכן תושג גמישות אספקה בעת שיאי הביקוש.