לא נאשר. גפני
לא נאשר. גפניפלאש 90

לאור הפרסומים על כך כי בקרוב יודפסו מחדש שטרות הכסף במדינה,  שוחח יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני עם נגיד בנק ישראל הפרופ' סטנלי פישר וביקש ממנו להשקיע מאמצים רבים יותר בנושא סימון שטרות הכסף למען העיוורים בישראל. 

ח"כ גפני אמר לנגיד הבנק כי העיוורים מתקשים להבחין בין שטרות הכסף וזאת למרות הסימון הקיים כיום על השטרות.   "עיוורים פנו אלי והתלוננו על כך שלאחר שכמה ידי אדם נוגעים בשטרות הכסף, הסימונים הקיימים אינם עוזרים יותר.  העיוורים סיפרו שקרובי משפחתם נאלצים לסמן את שטרות הכסף בגומיות כדי להבחין בין שטרות הכסף השונים. ראוי שבנק ישראל ישקיע מאמצים רבים בנושא".

גפני הביא בפני הנגיד כדוגמא את שטרות ה 'יורו' באירופה אשר הגדלים של שטרות הכסף שונים, וזאת כדי שהעיוורים וכבדי הראיה יוכלו להבחין ביניהם ולהבדיל בין סכומי הכסף השונים, "ניתן למצוא פתרונות טובים נוספים מלבד גודל השטרות,  ראוי כי הוועדה אשר תדון בכל נושא הדפסת השטרות מחדש במדינה, תשלב בדיוניה גם את נציגי ארגוני העיוורים בארץ כדי למצוא את הפתרון הטוב ביותר בעבורם".

נגיד הבנק פרופ' סטנלי פישר אמר לח"כ גפני כי הנושא אכן חשוב ביותר,  והוא יונח על שולחן הוועדה אשר תדון בנושא הדפסת השטרות, כדי שתוכל למצוא את הפיתרון ההולם ביותר למען העיוורים בישראל.