פישר העלה את הריבית ברבע אחוז

הפתעה? תלוי את מי שואלים. נגיד בנק ישראל העלה את הריבית ברבע אחוז לרמה של 1.25%. חלק מהאנליסטים מופתעים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"א בטבת תש"ע

פישר העלה את הריבית ברבע אחוז-ערוץ 7
ממשיך להעלות ריבית. פישר
פלאש 90

נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, הודיע הערב (שני) על העלאת הריבית לחודש ינואר 2010 ברבע אחוז, לרמה של 1.25%. מדובר בצעד הסותר את מרבית התחזיות המוקדמות, אולם כמה מהאנליסטים בבתי ההשקעות דווקא צפו את המהלך.

בבנק ישראל מציינים, כי ב- 12 החודשים האחרונים עומדת האינפלציה על 3.8% ובניכוי השפעת העלאות המיסים והמחירים המפוקחים על ידי הממשלה היא 2.6%.

הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים נמוכות במעט מהגבול העליון של יעד המחירים תוך צפיות להעלאת ריבית בשנה הקרובה. 

בבנק מציינים, כי האינדיקאטורים הכלכליים על המשק הישראלי שנוספו לאחרונה מעידים על התבססות תהליך היציאה מהמיתון. כך, נתונים ראשונים של סקר החברות מצביעים על הגברת הפעילות; נתוני סקר כח אדם מלמדים על ירידה מסוימת בשיעור האבטלה; מנתוני סחר החוץ נראה כי נמשכת מגמת העליה בייצוא התעשיתי; הייצור התעשייתי ונתוני הפדיון מעידים אף הם על שיפור. גם במשק העולמי מתבססים הסימנים של יציאה מהמשבר ובכלל זה גידול הסחר העולמי. מנגד, עדיין קיימת אי ודאות לגבי קצב ההתאוששות של המשק העולמי שתורמת לאי ודאות לגבי עוצמת ההתאוששות בישראל.

עוד מציינים בבנק, כי ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר כך גם בחודשים הבאים, תוך יציאה הדרגתית מהצעדים הלא קונוונציונליים של המדיניות המרחיבה שלהם. העלאת הריבית על ידי בנק ישראל עשויה להשפיע במידה מסוימת על שער החליפין של השקל מול מטבעות אחרים.

אמיר כהנוביץ', כלכלן מאקרו בכלל פיננסים, אומר בעקבות החלטת הנגיד להעלות את הריבית, כי "זו פשוט הייתה הזדמנות לעלות את הריבית בלי לזעזע את השווקים או את השקל".

לדבריו, "אנו מאמינים כי העלאת הריבית נדרשה, אף כי ממש לא היינו בטוחים שלבנק ישראל יהיה את האומץ לעשות אותה. אנו מעריכים כי בנק ישראל יותיר את הריבית לפברואר 2010 על-1.25% ומעריכים כי עד לסוף 2010 זאת עשויה להגיע אף ל-3%".