הערכות לתום שנת המס 2009

רואה החשבון יוסי גסנר נערך לתום שנת המס ומציג לפניכם את רשימת הנושאים שיש להביאם בחשבון לקראת תום השנה.

תגיות: יוסי גסנר
רו"ח יוסי גסנר , י"ב בטבת תש"ע

הערכות לתום שנת המס 2009-ערוץ 7
ספירת מלאי

שינוי סוג ההתאגדות

יש לשקול שינוי סוג ההתאגדות לצורכי מס הכנסה מפרטי לחברה , זאת בשל  ההפרש הגבוה בשיעורי המס בין יחיד לחברה וכן בשל שיעור דמי הביטוח הלאומי החלים על היחיד ואינם חלים על חברה .

בשנת 2010 וללא חבות בדמי ביטוח לאומי שיעור המס של היחיד הוא 25% בשונה מעצמאי ששיעור המס השולי שלו הוא 45% בשנת 2010 ובתוספת כ 16% ביטוח לאומי .

לחץ כאן לקבלת מדרגות המס לשנת 2009  

דחייה או הקדמת הכנסות באופן חוקי

ישנם הכנסות שניתן באופן חוקי להקדים או לדחות לשנה הבאה . יש לבדוק מה כדאי

לדוגמא מי שיש לו השנה הכנסות נמוכות כדאי לו לשקול הגדלת הכנסות במיוחד אם בשנה הבאה צפוייה לו  

פריסת הכנסות

יש לציין כי ניתן לפרוס לשנים הבאות תקבולים בשל פיצויים החייבים במס או בשל שבח  הון ממכירת מקרקעין .

יש לשקול כדאיות הפריסה  

שכר דירה למגורים

שכ"ד עד לסך 4,510 פטור ממס הכנסה

בשל שכ"ד העולה על 4,510 ₪ כדאי לשלם 10% עד 31/01/2010ליום ולבדוק בעת הגשת הדו"ח איזו שיטה עדיפה –תשלום מס רגיל על החלק העולה על 4,510 ₪ או תשלום מס של 10% על כל שכר הדירה . 

מכירת ניירות ערך שצברו הפסדים או רווחים

הפסדי הון ניתנים לקיזוז גם כנגד רווחי הון מניירות ערך ורווחי הון אחרים וכן כנגד רבית ודיבידנד שבגינם שולם מס  הכנסה  באותה שנת מס בלבד

ישנם מקרים בהם כדאי למכור ניירות ערך שיש בהם הפסד על מנת לקזז את ההפסד כנגד רווח הון שמומש או כנגד ריבית ודיבידנד שחויבו במס הכנסה .

לחץ כאן להסבר על אפשרות קיזוז הפסדים מניירות ערך

חלוקת דיבידנד בחברה

כהוראה זמנית בלבד נקבע כי  חלוקת דיבידנד מרווחים עד שנת המס 2002  יהא חייב במס במס בשיעור 12% בלבד במקום 25% . 

הפקדה לקופת גמל

עצמאי יכול להפקיד בקופת גמל  עד כ 16% מהרווח שאינו עולה על 187,200 ₪ כלומר עד כ 30,000 ₪ . יש לציין שעדיף לבנות תוכנית פנסיה מותאמת לכל אחד ובהתאם להפקיד לקופת הפנסיה – עדיף להפקיד לקופת פנסיה ( בדרכ ') ללא שיקולי מס .

בנוסף נציין כי ניתן למשוך את ההפקדות רק בעת "  גיל פרישה " ורק באמצעות קבלת פנסיה שחלקן יכולות להיות חייבות במס . במקרים מסויימים ניתן למשוך את הפנסיה במשיכה חד פעמית ,אך דרך זו תתחייב במס בשיעור מינמלי של 10% .

ראה הסבר ודוגמאות באתר האינטרנט 

הפקדות לקרן השתלמות

עצמאי רשאי להפקיד עד 7% מהרווח (עד 234,000 ₪ ) מכסימום ההפקדה 16,380 ₪

הניכוי הוא הסכום שהופקד בפועל (כפוף למכסימום ) בניכוי 2.5% מהרווח –(עד 234,000 ₪ ) .

כלומר מי שיפקיד רק 2.5% מהרווח לא מקבל ניכוי ,

לחץ כאן לפרטים נוספים  

תשלום לביטוח לאומי

יש להקדים את התשלום לחודש דצמבר המשולם בינואר . או להגדיל (בהסכמת ביטוח לאומי ) את התשלום לשנה השוטפת .

לחץ כאן לטבלת חישוב ביטוח לאומי  

תשלום ל "ביטוח מועדף " עבור  אובדן כושר עבודה

מוכר לעצמאי (ולשכיר בתנאים מסוימים ) בסכום של עד 3.5% מההכנסה החייבת

 לחץ כאן לקבלת הסבר מאתר מס הכנסה . 

הפקדות בקופת פיצויים עבור העובדים

עבור העובדים  יש להפקיד לקופת הגמל לפחות לפי חוק הפנסיה. אי תשלום עלול לגרום לתביעות מהמעביד  בסכומים גבוהים מאד. כגון במקרה של מחלת העובד או פטירתו. (חשש לתביעות מהאלמנה ).

לחץ כאן לפרטים נוספים לגבי חוק הפנסיה החדש

רשימת נושאים שיש לבצעם עם גמר השנה או לאחריה

עריכת ספירת מלאי ליום 31.12.09. הפקדת כספי הקופה בבנק ביום 31.12.09 או עריכת ספירת קופה.

בדיקת חובת ניכוי מס במקור מתשלומים החל מ- 1.1.2010.

בדיקת סוג החשבונות שיש לנהל מ- 1.1.2010. לחץ כאן לבדיקה

השלמת פרטי הדיווח של העובדים בטופס 101 ושל ספקים שנוכה מהם מס במקור.
 
הערכות לשינויים בדיווחים למס ערך מוסף –חברות שהמחזור שלהם עולה על 4 מליון ₪ וחייבות בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות מס הכנסה, חייבות בשיטת דיווח חדשה החל מיום 1/1/10.  

לחץ כאן לריכוז הוראות מס הכנסה שינוי בשיטת הדיווח למע"מ