חברת ניקיון? רק עם עבר נקי

רוצה לנקות או לשמור? תוכיח ניסיון ניהולי, ידע בזכויות עובדים ושאין בעברך עבירה שיש עימה קלון. חוק העסקה ע"י קבלנים נכנס לתוקף.

שמעון כהן - ערוץ 7 , י"ג בטבת תש"ע

חברת ניקיון? רק עם עבר נקי-ערוץ 7
ניקיון ללא פלילים

תיקון 6 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם עומד להיכנס בימים הקרובים, עם כניסתה של שנת 2010. התיקון קובע כי על מנת לעסוק במתן שירות בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון באמצעות עובדים אצל הזולת, יש צורך בקבלת רישיון ממשרד התמ"ת.

רבקה מקובר, מנהלת אגף ההסדרה במינהל ההסדרה ואכיפה במשרד התמ"ת, מציינת כי "התיקון נחקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (חוק ההסדרים) השנה, כחלק מ"עסקת החבילה" עליה חתומים ההסתדרות, ארגוני מעסיקים וממשלה".

על פי התיקון לחוק, הדרישות לקבלת רישיון דומות לאלה שחלות היום על מי שמבקש לעסוק כקבלן כוח אדם.

מקובר מציינת כי בין התנאים לקבלת רישיון על המבקש להוכיח שבמהלך חמש השנים האחרונות לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, כי יש לו ניסיון ניהולי או עסקי וכן ידע בתחום זכויות עובדים. כמו כן, על מבקש הרישיון להמציא ערובה מתאימה להבטחת זכויות העובדים.

מנהלת אגף ההסדרה מדגישה כי בימים אלה משרד התמ"ת בוחן את סכום הערובה שיהיה על קבלני השירותים להמציא. סכום הערובה ייקבע בתקנות המחייבות אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. עד להשלמת התקנת התקנות בדבר הערובה, משרד התמ"ת יודיע למבקש אשר עמד בתנאים המקדמיים האחרים למתן רישיון, כי בכוונתו לתת לו רישיון, לאחר שימציא את הערובה המתאימה.

באשר לאכיפה הפלילית של החוק, מציין חזי אופיר, מנהל אגף האכיפה שבמינהל הסדרה ואכיפה, כי החל מה- 01.01.2010 העיסוק כקבלן שירות בתחומי הניקיון, שמירה והאבטחה ללא רישיון יהווה עבירה פלילית. העונש המקסימאלי הצפוי בגין עיסוק כקבלן ללא רישיון הוא שישה חודשי מאסר או קנס  של  26,200 ש"ח.

יובהר כי על פי מדיניות האכיפה, עד להשלמת התקנת התקנות בדבר גובה הערובה, העיסוק כקבלן שירות לתחומי האבטחה, השמירה והניקיון לא ייחשב לעבירה פלילית, אם הקבלן קיבל הודעה מהרשות לפיה בכוונתה לתת לו רישיון לאחר שתומצא הערובה בסכום שייקבע.

במהלך תקופה של שלושה חודשים  החל מ-01.03.10 ינקוט אגף האכיפה במדיניות של מתן התראות לקבלנים אשר מעסיקים עובדים אצל מזמיני שרות בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון, שלא הגישו בקשה לרישיון כלל, או שהגישו ובקשתם סורבה.

במשרד התמ"ת מציינים עוד כי "החל מ- 01.06.2010 קבלנים אשר מעסיקים עובדים אצל מזמיני שרות בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון אשר לא הגישו כלל  בקשה לרישיון או שבקשתם סורבה, יועמדו לדין פלילי".