שטייניץ מוריד את המע"מ ל-16%

שר האוצר יובל שטייניץ החליט להפחית את המע"מ ב-1/2 אחוז כבר בתחילת 2010. המע"מ יעמוד על 16 אחוזים החל מיום שישי.

שמעון כהן - ערוץ 7 , י"ג בטבת תש"ע

שטייניץ מוריד את המע"מ ל-16%-ערוץ 7
מוריד מע"מ. שטייניץ
פלאש 90

שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ החליט להפחית את המע"מ בחצי אחוז כבר בתחילת 2010. הפחתה זו תסייע להגברת הצמיחה במשק; תסייע, יחד עם הגידול הנוסף בקצבאות בשנת 2010, להגברת כח הקניה של השכבות החלשות ולצמצום פערים; ותתרום, בשילוב עם העלאת הריבית, לריסון הלחצים האינפלציוניים. לפיכך יופחת המע"מ ל-16% החל מיום שישי הקרוב.

ההחלטה על הקדמת הפחתת מחצית מהמע"מ משנת 2011 לשנת 2010, התאפשרה לאור מגמת השיפור בצמיחה ובהכנסות המדינה מאז העברת התקציב הדו-שנתי והתכנית הכלכלית; שיפור שתרם לכך שההשלכות המאקרו כלכלית של המשבר הגלובלי על כלכלת ישראל הן מתונות מהצפוי. עם זאת, הצעד המדוד משקף את העובדה שרמת אי-הודאות במשק עדיין גבוהה ומחייבת שמירה קפדנית על מסגרות התקציב שנקבעו ועל מתווה הגרעון היורד.

במשרד האוצר  מציינים כי החלטה זו התקבלה בימים האחרונים תוך תיאום מלא עם ראש הממשלה.  

ח"כ שי חרמש, נציג קדימה בוועדת הכספים, מגיב להחלטת שטייניץ ואומר: "המס הרגרסיבי בישראל הוא מהגבוהים בעולם, ואני מברך את שר האוצר על החלטתו להקטינו. אולם, מהלך זה הוא רק צד אחד של המטבע ולכן מהלך חלקי בלבד. בד בבד ראוי ונכון  לבטל את כוונת האוצר להקטין את מס ההכנסה למשכורות הגבוהות ולהוריד את מס החברות, שהם כיום מהנמוכים בעולם המערבי. איננו זקוקים ברגע זה לתמריצים נוספים לעשירים ובוודאי לא לוותר על כ-2.5 מיליארד ₪ הטמונים המיסים הישירים כאשר הגירעון התקציבי גדל בקצב מדאיג" .