רשות המים: ללא העלאת המחיר לא נעמוד בדרישה

מנהל רשות המים מגיבה למבקר המדינה: ללא העלאת תעריפי מים - לא נוכל להתפיל מים ולספק את צרכי המים כבר השנה.

שמעון כהן - ערוץ 7 , י"ג בטבת תש"ע

רשות המים: ללא העלאת המחיר לא נעמוד בדרישה-ערוץ 7
העלאת מחירים בהולה

פרופ' אורי שני, מנהל רשות המים, הציג היום בוועדה לביקורת המדינה בכנסת את התייחסות הרשות לחוות הדעת שפירסם מבקר המדינה בנושא קביעת מחירי המים.

בהתייחסו להמלצת המבקר לדחות את העלאת תעריפי המים, אמר פרופ' שני: "איני רואה כיצד ניתן לרכוש מים ממתקן ההתפלה שנפתח בחדרה לפני כשבוע, מבלי לממש את עליית התעריפים, שחלקה מיועד לממן את עלויות ההתפלה. הדבר נכון גם לגבי תוספת המים שתבוא מהרחבת מתקני ההתפלה הקיימים באשקלון ובפלמחים. ללא מי התפלה, לא נוכל לספק את צרכי המים לישראל בשנה הבאה".

שני הוסיף, כי דחייה בהעלאת התעריפים תביא גם לקריסה של יותר מ- 20 תאגידי מים וביוב עירוניים, כתוצאה מתעריפים שאינם מכסים כיום את עלות מתן שירותי המים והביוב. כבר היום, לספקי המים ביישובים שונים אין כסף לרכוש מים מחברת מקורות, ולכן הם עומדים בפני סכנה של עצירת אספקת מים. קריסה זו תפגע באספקת המים לצרכנים, תפגע בטיפול בביוב ותזהם את מקורות המים והסביבה. בנוסף, ייעצרו השקעות במשק המים ותידחה כניסתם של מתקני התפלה נוספים לפעולה (באשדוד ובשורק).

המבקר מעיר על מספרם של נציגי הציבור במועצת רשות המים, מספר הקבוע בחוק. בהקשר זה אמר פרופ' שני, כי טענות המבקר צריכות להיות מופנות למחוקק, ולא לרשות המים.

בדו"ח נאמר כי "בדיקת המבקר נועדה לבחון את התהליך שהביא לעליית התעריפים במשק המים". פרופ' שני אמר, כי אין בחוות הדעת של המבקר כל ביקורת על תהליך קביעת התעריפים, שנמשך כשלוש שנים אינטנסיביות וכלל התייעצויות עם גורמים מקצועיים בתחומי המים והכלכלה, התייעצות עם אנשי אקדמיה, שימועים ציבוריים לכל הגורמים הרלוונטיים, ניתוחים של השפעות התעריפים על המשק והצרכנים ועוד.

באשר לטענת המבקר לפיהן צפויות התייקרויות נוספות של תעריפי המים, הדגיש פרופ' שני כי לצד גורמים שעשויים לייקר את מחירי המים, ישנם גם גורמים שעשויים להפחית את המחירים, ובהם עלייה בצריכת המים עקב גידול באוכלוסייה, והתייעלות של ספקי המים, עקב המעבר לתאגידי מים.

לסיכום אמר שני כי רשות המים פעלה בהתאם למדיניות הממשלה והוראות החוק. "משמעות יישום המדיניות היא גילום כלל עלויות הפיתוח ותפעול משק המים והביוב, בתוך תעריפי המים".