בשנה האחרונה השאילו מתנדבי יד שרה 251,000 מכשירים רפואיים ביותר מ-100 סניפי יד שרה, גידול של 3% בהשוואה לשנת 2008 וגידול של 66% בעשור האחרון. בשנת 2009 חסכה יד שרה לקופת המדינה מיליארד וחצי ש"ח בימי אשפוז. תקציב יד שרה עומד על 74 מיליון ש"ח, המתקבל מתרומות.

השתתפות הממשלה בפעילות יד שרה היתה כ- 3%, פחות מסכומי המיסים אותם שילמה יד שרה לקופת המדינה. "למרות הירידה בהיקף התרומות והקיצוצים שנאלצנו לבצע, הקפדנו שזה לא יפגע בלקוחות. המצב הכלכלי העולמי משפיע גם עלינו, לצערנו נאלצנו להקפיא תכניות פיתוח רבות, איחדנו מחלקות ומכרנו משאית להובלת ציוד רפואי. עלאף הקיצוצים, היו יותר פניות ועלייה בהיקף הפעילות. המתנדבים והעובדים עשו מעל ומעבר כדי לא לפגוע בשרות. אני מודה להם ולתורמים, שבלעדיהם לא היתה יד שרה קיימת", אומר שלמה לוברבום, מנכ"ל יד שרה. ביד שרה 6,500 מתנדבים מכל גוני החברה שתרמו יותר ממיליון שעות בשנה החולפת. 

לשירות הנכוניות, שירות ההסעות הגדול ביותר בארץ לאנשים בכיסאות גלגלים, נוספו השנה 3 נכוניות חדשות. ב-40 הנכוניות בצעו הנהגים 126,000 נסיעות באמצעותם של  160 נהגים מתנדבים. למוקד המצוקה מחוברים 18,700 מנויים מכל רחבי הארץ והמוקדנים ענו ל- 29,000 קריאות הצלה ועזרה. מתנדבי יד שרה ערכו 55,000 ביקורים בקרב חולים המרותקים לבית, ורופאי שיניים מתנדבים ערכו 9,900 טיפולי שיניים לקשישים וחולים המרותקים לבתיהם. הצוות המקצועי במרכזי התצוגה והייעוץ שרת 13,600 לקוחות, ומומחי דעת – מרכז מידע רפואי בשיתוף הדסה ענו ל- 3,000 פניות. עורכי דין מתנדבים בשרות הייעוץ המשפטי לאוכלוסייה מבוגרת - יד ריבה והעניקו ייעוץ וסיוע ליותר מ-6,000 קשישים. מתנדבי בתי המלאכה תיקנו 92,500 מכשירים רפואיים ובכך חסכו מאות אלפי שקלים ליד שרה.  

יד שרה מציינת השנה 34 שנה פעילות. בכל שנות פעילותה סייעו המתנדבים לכל משפחה שנייה בישראל. יד שרה הוא הארגון היהודי-ישראלי הראשון שהוכר ע"י האו"ם כיועץ למועצה החברתית-כלכלית של האו"ם. יד שרה מדריכה ומלווה מספר מדינות ברחבי העולם בהעתקת מודל יד שרה למדינותיהן.