ולרשטיין אתמול באוהל המחאה

מנכ"ל מועצת יש"ע, פנחס ולרשטיין, הודיע הבוקר (שני) לחברי מזכירות מועצת יש"ע על החלטתו לפרוש מתפקידו לאחר כ-35 שנות פעילות ציבורית ביהודה ושומרון.

המכתב המלא:

לאחר התלבטות וקשיים לא מבוטלים החלטתי לסיים את תפקידי במועצת יש"ע, הן כחבר המזכירות והן בתפקידי כמנכ"ל. אני עושה זאת בראש ובראשונה על מנת לאפשר לדני דיין להטביע את חותמו בסגנונו על פעילות מועצת יש"ע. את התאריך המדויק אקבע בתאום עם דני, וזה יהיה במהלך הימים הקרובים. למותר לציין כי ההבדלים ביני לדני הם יותר במינון ובעיתוי ולא בסוגיות של תוכן מהותי.

אני מודע היטב לגודל השעה ולצורך לרכז כוחות ומאמץ תחת הנהגה אחראית אל מול הגזרות המאיימות על מפעל ההתיישבות

ואני משוכנע שאין גוף אחר אשר יכול להנהיג את המאבק החוץ פרלמנטארי. הסיבה להחלטתי לסיים את תפקידי נובעת בעיקר מאי יכולתי  להגדיר את תחומי עבודתי ללא פגיעה בעבודתו ותחומי אחריותו של היו"ר.

גם בדיון האם לגנות את התנהגות החיילים במסדר צבאי לא שמעתי עד היום מחברי המזכירות כאלה המצדיקים התנהגות זו של החיילים. יש מתוכנו שחשבו שאין להגיב, ויש שחשבו שזה מעשה ילדותי מטופש, ואני חשבתי שבנסיבות הקיימות יש להגיב, ובתקיפות. ואני בדעה זו גם כיום. מחובתנו לפעול שצה"ל לא יהיה מעורב בפעילות פוליטית של פינויים והרס, אך אסור לנו לאפשר לחיילים במדים לעשות פעולות העלולות לפגוע בקדושתו של צה"ל. נכון שאני חושב שאין לעבור לסדר היום על פגיעה בצה"ל ובחייליו בכל דרך שהיא. כמו כן, שתיקתנו בכלל - הן על פגיעה במנהיגינו, והן על שיטת "תג מחיר" - תהיה לנו לרועץ. זו אינה שאלה של טקטיקה, זו עמדה מהותית הרואה במדינת ישראל "ראשית צמיחת גאולתנו", ולכן כל צעד שמשמעותו פגיעה במהלך חיזוק המדינה, ובוודאי פגיעה בצה"ל, מכל כיוון - אינו נסלח.

ואי הבעת עמדה חד משמעית לגבי תפישתנו הערכית  פוגעת ביכולתנו לחנך את הנוער לערכינו ואנו משאירים עמימות  טקטית כדי להרוויח "איחוד המחנה".   

איני מתכוון לעמוד מנגד, ובכוונתי להבהיר את עמדתי באם יתאפשר לי. אך בשום פנים לא אצא כנגד מועצת יש"ע. גם לעת הזו אין ספק שהאחריות של ההנהגה אל מול המהלכים העלולים להתרחש מחייבת שיקול דעת ואחריות לאומית. אני סמוך ובטוח שיהיה בכוחכם לעמוד אל מול המשימות.

 זו תהיה הפעם הראשונה בחיי הבוגרים שלא אהיה חלק ממנהיגות הציבור שהייתה לי הזכות  להיות חלק ממנה. אני מודה לאלו שאפשרו לי לייצגם ולשאת בנטל הכבד מנשוא.

"חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו וה' יעשה הטוב עיניו"