תלמידי אמי"ת בר אילן  פתחו את היום בתפילה לרפואת הפצועים והאומללים שנפגעו ברעידת האדמה בהאיטי.

מאות תלמידי בית הספר אמי"ת בר אילן שברמת גן הוסיפו לתפילתם גם פרק מיוחד , תהילים ס"ז, לרפואת הפצועים מרעידת האדמה הקשה שהיתה בהאיטי, בפרק תפילה לכל באי העולם:

"אלוהים, יחוננו ויברכנו; יאר פניו איתנו סלה.

לדעת בארץ דרכך; בכל-גויים, ישועתך"

"המראות הקשים שמגיעים משם לא נותנים לנו מנוח", אמר מנהל בית הספר הרב יוני ברלין. "דווקא כיהודים שסימן ההיכר שלהם הוא רחמנים וגומלי חסדים, איננו יכולים לשבת בשקט בלי לעשות מעשה והדבר הנכון והראשוני ביותר לעשות כעת הוא תפילה למען הפצועים."

בישיבה של צוות המחנכים של בית הספר הוחלט כי בתפילה יש גם מסר לתלמידים לפיו, "איננו דואגים רק לארבע האמות שלנו, לעיר או לארץ ישראל, אלא גם לרשות הרבים, לעולם שהננו מרגישים אחראים לו, לפחות כמו כל אדם אחר שחי פה. רעידת האדמה היא סימן ואות שכל אדם בעולם חייב להפיק ממנה לקח ומוסר"

אחד התלמידים, אוהד מכיתה י"ב אמר כי "התפילה היתה מיוחדת כי בכך אנו מצהירים  שלא אכפת לנו רק מעצמנו אלא גם מסבל ויסורים בארצות אחרות , גם אם מדובר במקומות רחוקים מהעין , כבני אדם, עבורנו, הם לא רחוקים מהלב".