מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, יחשוף את מדיניות רשות המסים לעידוד הצמיחה במשק בהשתלמות מיוחדת שתערוך לשכת רואי חשבון ב- 24.1.10 במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.

בין המשתתפים רואי חשבון חברי הלשכה הפעילים בתחום המיסוי. עוד ישתתפו  נשיא הלשכה רו"ח יגאל גוזמן, רו"ח עופר מנירב ראש ועדת מסים של הלשכה ונשיא הלשכה לשעבר, רו"ח דוד גולדברג, יו"ר מרחב ת"א של הלשכה, רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר ברשות המסים ועו"ד משה מזרחי, יועץ משפטי רשות המסים. ינחה את ההשתלמות רו"ח ישראל פניני. 

בין הנושאים שיידונו בהשתלמות: יחסי הגומלין בין הלשכה לרשות המסים, רוויזיה במיסוי, שווי שימוש ברכב, חיסכון פנסיוני, הקשר בין תקינת ה- IFRS לפקודת מס הכנסה ועוד. 

בהשתלמות צפויים ליטול חלק כ- 300 רואי חשבון ועורכי דין המייצגים עשרות אלפי לקוחות מול רשות המסים.

לאחרונה, הציע נשיא הלשכה רו"ח גוזמן לנסרדישי לשכתב ולערוך מחדש את קובץ פקודת מס הכנסה שכולל מעל 800 עמודים, ולהפכו לפקודה נגישה יותר שתהיה שלמה וברורה. זאת, כדי לפשט את תהליכי העבודה של המייצגים מול הרשות, ולצייר תמונה ברורה יותר של החוק בכל הקשור לחובות ולזכויות של הנישומים.