חיילי מילואים
חיילי מילואים

15 חיילי המילואים מגדוד שמשון, שחתמו על העצומה נגד שימוש בצה"ל לפינויים בחומש בשבתות וקיבלו צו מילואים לצורך "משפט", הודיעו בסוף השבוע כי לא יגיעו היום לצו המילואים.

מדובר בחיילי מילואים שנקעה נפשם משימוש בחיילי מילואים וסדיר המשרתים בקרבי לצורך פינוי יהודים מחומש ללא כל סיבה. לאחר שחתמו על העצומה, בהיותם אזרחים, הופתעו לקבל בתיבות הדואר זימון לצורך "משפט" שיערך היום (ראשון). כשהאזרחים התמהים התקשרו לקצינות הקישור הם נענו כי מדובר רק בבירור ולא במשפט והתוכנה במחשב אינה מאפשרת לרשום "בירור" ולכן נכתבה בצוים המילה "משפט".

דובר צה"ל מסר בתגובה לאחר פרסום הידיעה, "בעת שליחת המכתב הזדהו אנשי המילואים כחיילי צה"ל, ולכן נקראו החיילים שחתמו על המכתב לשיחה אצל מפקד הגדוד במטרה להבהיר את חומרת המעשה ואת עצם הפגיעה במשימות הצבאית ובהנחיות המפקדים".

עוד נמסר "צה"ל כפוף למרותה של הממשלה הנבחרת בישראל, וימלא אחר הנחיותיה, כך היה בעבר וכך יהיה גם בעתיד. צה"ל ינקוט יד קשה נגד כל תופעה של סירוב בכל עת. באשר לזימון החיילים הרי שמדובר בבירור ולא במשפט ועובדה זו הובהרה לחיילי המילואים."