בונים בירושלים
בונים בירושליםפלאש 90
נשיא בית הדין השרעי של הרשות הפלשתינית, השייח' תייסיר תמימי, פרסם פאתווא נגד השתתפותם של מוסלמים בבניה היהודית במזרח ירושלים או בחפירות מ טעם רשות העתיקות או כל ארגון יהודי אחר בעיר העתיקה. כצפוי עיקר הפאתוו'א מתייחס לחפירות במתחם הר הבית. כך מדווחת התקשורת הםפלשתינית.על פי הדיווח קבע השייח' תמימי כי כל העושה אחת מפעולות אלו אינו אלא בוגד במולדתו ובאיסלאם. השייח' מוסיף וקובע כי יש להטיל עונשי מאסר חמורים וקשים על מי שיעבוד עם מתנחלים, כלומר בבנייה היהודית במזרח ירושלים, או בחפירות העתיקות שבעיר.את הפאתוו'א המאיימת מנמק השייח' בקביעתו ולפיה עבודות אלו לא נועדו אלא להביא לייהוד ירושלים. הוא לא דילג על ההזדמנות הזו כדי לשוב ולקבוע שישראל חופרת מתחת להר הבית.השייח' אף הרחיב עוד את היקף הפאתוו'א שלו כשקבע שקיים איסור מוחלט לסחור עם מתנחלים או לעבוד עימם. נראה שיהיה קצת קשה ללא מעט משומעי לקחו לעמוד בדרישתו זו בהיות אתרי הבניה הישראליים מקור לא אכזב לפרנסתם.כאן המקום להזכיר כי השייח' תמימי נודע בעבר בלא מעט התבטאויות תקיפות כלפי ישראל. זכורה במיוחד הטחת האשמות קשות כלפי ישראל בפני האפיפיור בנדיקטוס השישה עשר. הדברים קוממו עליהם את האפיפיור עד שקם ונטש את המפגש עם תמימי. כזכור, תמימי ביקש אז מהאפיפיור שידאג לשלום צודק שמשמעו "מדינה פלסטינית שבה ישראל תפסיק להרוג נשים וילדים ולהרוס מסגדים כפי שנעשה בעזה".