מרוצה ומבטיח. בן אליעזר
מרוצה ומבטיח. בן אליעזרפלאש 90

במסגרת היערכות משרד התמ"ת לקראת ההרשמה לשנה"ל תשע"א, ערך מנכ"ל משרד התמ"ת שרון קדמי אתמול (א') דיון בנושא סבסוד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בעבור זוגות חד-מיניים. בעקבות הדיון, אישר שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין (פואד) בן אליעזר החלת שינוי נוהל כבר משנת הלימודים הבאה (תשע"א), לפיו תינתן זכאות לזוגות אלו למימון שהות ילדיהם במסגרות החינוכיות הללו.

האגף למעונות יום ומשפחתונים, בניהולה של תמר אלמוג, נערך לשינוי ההוראות הקיימות היום בהנחיותיו, לצורך קבלת סיוע מן המדינה במימון שהיית ילדים במסגרות של מעונות יום, משפחתונים וצהרונים המוכרים ע"י משרד התמ"ת למשפחות חד-מיניות כפי שהגדירה המדינה. משפחות אלו יוכלו להיכלל במסגרת האוכלוסיות אשר המשרד מאפשר בחינת זכאותם להשתתפות המדינה. לצורך זה נערך המשרד לבחינת ההוראות השונות הקיימות היום וגיבושן של דרישות מתאימות לאוכלוסיות אלו.

לדברי תמי אלמוג, הנהלים לעניין סבסוד אוכלוסיה זו ייקבעו על בסיס חוק הפונדקאות, חוק האימוץ ונהלי משרד הפנים בכל הקשור לסטאטוס האישי של בני הזוג. "באוכלוסיית הזכאים לסבסוד נכללו עד כה הורים שכירים, הורים עצמאיים, משפחות חד-הוריות, הורים לומדים, עולים חדשים, תושבים חוזרים ומובטלים".

השר בן אליעזר אמר כי "אין שום סיבה בעולם למדיניות שהייתה קיימת עד כה לפיה משפחות עם זוג הורים חד-מיניים, שהוגדרו כתא משפחתי ע"י המדינה, לא יזכו להטבות משרד התמ"ת בתחום מעונות יום, משפחתונים וצהרונים. המהלך יוכל להטיב עם המשפחות, ויאפשר להורים שזכאים לסבסוד להצטרף למעגל העבודה, ביחד עם פתיחה של אפשרויות תעסוקה נוספות בפניהם".