לא חושש. סער
לא חושש. סער פלאש 90

במכתב ששיגר היום לראש הממשלה נתניהו ושר האוצר יובל שטייניץ מבקש שר החינוך, גדעון סער להגדיל את תקני השירות הלאומי.

את מכתבו לראש הממשלה ולשר האוצר פותח השר סער בדברי רקע אודות השירות הלאומי ובהם הוא מתאר את "ההתנדבות מתבצעת במשימות חינוכיות, במסגרות שונות ובתחומים של: חינוך מיוחד, קליטה עליה, פנימיות ואוכלוסיות רווחה, אהבת הארץ ומורשת ישראל".

"יתרונן העיקרי שלבנות השי"ל, הוא בהיותן כח צעיר ורענן הקרוב בגילו לתלמידי מערכת החינוך. הבת חדורה בתחושת שליחות, רצון לעשייה, יכולת לפעול "בגובה העיניים", ונכונות לשמש כחונכת המהווה מעין אחות בוגרת לתלמידים", כותב סער ומוסיף כי "המתנדבים הם בנים ובנות שקיבלו פטור משירות בצה"ל, אך מעוניינים לשרת את המדינה ולתרום לחברה ולקהילה. מעבר לתועלת שהמערכת מפיקה מן המתנדבים, יש בכך גם תרומה חשובה לתחושת המעורבות וההזדהות עם החברה האזרחית במדינה".

השר מוסיף ומציין שמשרדו תיקצב בעשור באחרון את הפעלתן של 3,136 בנות שרות לאומי מדי שנה. כמו כן הוסיף והזכיר במכתבו כי הסכום בבסיס התקנה של תקציב המדינה  לשנת 2010 עומד על 33.2 מליון ש"ח.

"סכום זה ינוצל במלואו עד לסוף חודש אפריל, כך שכבר באמצע שנת הלימודים תש"ע יאזל התקציב, ועפ"י החוזה עם האגודות המפעילות, יופסק שירות הבנות לאלתר", מזהיר סער ומדגיש כי על מנת לאפשר גיוס בנות לשירות לאומי בשנה הבאה על אנשי המשרד לדעת מה תקציבם המלא. "בתקופה שבין חנוכה לפסח אנו מקיימים הליך של מיון ושיבוץ בנות י"ב לקראת תחילת שנת הלימודים תשע"א.  לכן, עלינו לדעת כבר עתה, מה גובה התקציב העומד לרשותנו, זאת כדי שנוכל לבצע במועד את הרחבת ההתקשרות החוזית עם עמותת המפעילות".

עוד כתב כי "במקביל, עלינו להודיע לכ-1,400 מוסדות השמה, כמה תקנים יעמדו לרשותם, על מנת שיוכלו להיערך בהתאם. כידוע, מדובר עבורם בכח עזר חיוני ביותר".

"העלות השנתית הממוצעת של הפעלת בת שירות כולל הכשרה, דיור וכלכלה נסיעות וכו' מסתכמת בכ-27,700 ₪. העלות השנתית להפעלת 3,136 בנות עומדת על כ- 86.8 מלש"ח".

"כדי למנוע את הריטואל השנתי,  התוספת התקציבית חייבת להיכנס לבסיס התקציב. למיטב ידיעתי, זוהי גם עמדת מנכ"ל משרד ראש הממשלה", כותב שר החינוך ומציין כי היקף הנזקקים לסיוען של בנות השירות הלאומי הולך וגדל ולעומת זאת היעדר תקציב מספיק אינו מאפשר מתן שירות זה. "מאז שנת תשס"א, חל גידול ניכר במספר התלמידים בכלל  והחינוך המיוחד גדל ביותר מ50%. הדבר לא מתבטא במספר התקנים, שנותר בעינו מזה עשור. מאות בנות המבקשות לשרת שנה שנייה, נאלצות מדי שנה לעזוב את תחום החינוך, או לוותר על השירות בכלל בשל מצוקת התקנים".

לנוכח כל זאת, כותב סער, "כדי לאפשר מתן מענה מינימלי לגידול שחל בצרכי המערכת מחד, ומאידך לצורך של בנות נוספות המעוניינות לשרת שנה שניה, אשר אינן מוצאות תקן פנוי, רצוי להגדיל את מספר התקנים בכ-25% ולהקצות 3,900 תקנים בעלות שנתית של כ- 108 מלש"ח".