מגילת אור האמונה

מגילת אור האמונה נערכה בהשראת שיעוריו של הרב מקובר, שהנחיל לסטודנטיות את העושר הפנימי העמוק של סיפור המגילה.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ג באדר תש"ע

החידוש במגילת אור האמונה הינו בשילוב בין הבאור, הסוקר את עלילת המגילה תוך התבוננות מעמיקה, לבין אוסף איורים ותמונות פרי יצירתן של סטודנטיות החוג לעיצוב גרפי ע"ש דאקס ב"מכללת אמונה". עבודות הסטודנטיות נעשו בהשראת שיעוריו של הרב מקובר, שהנחיל לסטודנטיות את העושר הפנימי העמוק של סיפור המגילה.