האם רבנים קראו לסייע לאליאור חן?

בציבור החרדי יש הטוענים כי המכתב עליו חתומים רבנים חשובים הינו זיוף או הטעייה, "אין מצב שהרבנים חתמו על דבר כזה".

תגיות: אליאור חן
בני משה , כ"ו באדר תש"ע

הציבור החרדי כמרקחה נוכח פרסום "מכתב הרבנים" למען אליאור חן המואשם בהתעללות בילדים. דמויות מרכזיות בציבור החרדי, שביקשו להישאר בעילום שם, אומרים כי המכתב הינו זיוף או הטעייה. "אין מצב שהרבנים חתמו על תמיכה במי שהתעלל בילדים. מדובר בזיוף המכתב או שמישהו דאג להטעות את הרבנים וצירף את שמם ללא הסכמה ברורה".

במכתב נכתב, "קוראים אנו בזאת לכל מי שרוח טהרה בקרבו לרחם ולעורר רחמי שמים ולהטות שכם לעוסקים במסירות בהקמת קרן לפדיון שבויים עבור האי גברא יקירא, הר"ר אליאור חן ני"ו, מתושבי עירנו, אשר כל ימיו עסק בתורה ויראה והרבצת תורה ואשר נימוק בבית האסורים כבר שנתיים, ונתהפך עליו הגלגל בעינויים קשים ומרים. ולא עוד, שמשפחתו רעבים לפת לחם ממש".

עוד נכתב "היות שאנחנו מכירים אותו כאיש ישר והגון, מחוייבים אנו להוכיח צדקתו. ואשר גדולי ישראל אשר שמעו את זעקת לבו הטהור נזעקו לעזור ולסייע בכל מילי אשר יועילו להוכיח צדקתו כדי לפדותו מצרת נפשו, אך כאשר הוצאות לזה, כגון השכרת עורך דין ועוד, עולים הון עתק ואין אנו יכולים לעמוד מנגד בשומעינו בהתחננם על נפשו ונפשות בני ביתו. פונים אנו אל אחינו בית ישראל שהם רחמנים בני רחמנים שייקחו חלק במצוות פדיון שבויים ביד רחבה וברוח נדיבה".