עולים אתיופים
עולים אתיופיםארכיון

עובד שפוטר לאחר שסירב לדרישת מעבידו ותוך כך העליב לקוחה אתיופית, יזכה לפיצויי פיטורין מופחתים בלבד, כך קבע בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב.

העובד, אשר נדרש על ידי מעבידו, בעל חנות למוצרי חשמל, לשאת לרכבה של לקוחה ממוצא אתיופי מערכת סטריאו, סירב תוך שהוא אומר "אני מתפטר, אני לא סובל אתיופים".

לאחר יומיים שב העובד לחנות וביקש ממעבידו לחזור לעבודה, תוך שהוא מתנצל על התקרית, אולם המעביד דחה את בקשתו בטענה שהתפטר, תוך שהוא מציין כי כבר שכר עובד אחר במקומו.

בית הדין קבע, כי האמירה "אני מתפטר" בעידנא דריתחא, אינה יכולה להיחשב להתפטרות, זאת מאחר ותוך זמן קצר יחסית הבהיר העובד כי למעשה אין בכוונתו להתפטר, ועל כן נחשב העובד כמי שפוטר.

אולם, בית הדין לעבודה קבע, כי התבטאותו המעליבה של העובד כלפי הלקוחה האתיופית נחשבת להפרת משמעת חמורה אשר גוררת על פי הדין שלילת פיצויי פיטורים או חלקם.

"בנסיבות העניין מתקיימים הכללים ולפיהם בהעלבת התובע את הלקוחה נעברה עבירת משמעת חמורה ואין לדרוש מן המעביד שימשיך להעסיק את התובע. לפיכך יהיה זה מן הדין ומן הצדק להפחית את פיצויי הפיטורים ואת דמי ההודעה המוקדמת ב- 30%", כתבו השופטים וחייבו את המעסיק לשלם את יתרת פיצויי הפיטורין ודמי ההודעה המוקדמת.