דרשת שבת הגדול חוזרת לבית הכנסת "החורבה"

הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, מחדש את מסורת הרבנים הראשיים לישראל וימסור את דרשת שבת הגדול בבית הכנסת "החורבה".

אורנית עצר , ז' בניסן תש"ע

דרשת שבת הגדול חוזרת לבית הכנסת "החורבה"-ערוץ 7
החורבה
לראשונה מזה 62 שנים שקול הרב הראשי לישראל הנושא את דרשת שבת הגדול ישוב להדהד בין כתלי בית כנסת ה"חורבה" בעיר העתיקה.
 
הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, נענה לפניות הנהלת בית כנסת ה"חורבה" וראשי הרובע היהודי לחדש את המסורת שהיתה מקובלת מקדמא דנא ולשאת את המשא המרכזי בליל שבת קודש פרשת "צו" – שבת הגדול – בבית הכנסת ששיפוצו הושלם בימים אלו.
 
במקביל לדרשה בליל שבת ימסור, הרב מצגר, למחרת את דרשת שבת הגדול גם בבית הכנסת המרכזי "ישורון", שם נהגו הרבנים הראשיים האשכנזיים לדרוש עוד בימי הרב הרצוג זצ"ל לאחר שהופצצה החורבה.
 
דרשת הרב תעסוק בהלכות הפסח, בהגדה ובאגדה ובענייני דיומא.