בית קברות. אילוסטרציה
בית קברות. אילוסטרציה

במושב ברכיה יובאו היום לקבורה עצמותיו של עוד אחד משורת רבנים וגדולי תורה שעמדו בראש קהילת יהודי ג'רבה שבטוניס במרוצת השנים. הפעם מדובר ברב ציון הכהן זצ"ל שנפטר לפני כשמונים שנה בג'רבה ובימים אלה הועלה ארונו לארץ לאחר שנות מאמצים רבים של אנשי הקהילה הג'רבאית בארץ ובחו"ל.

במשך שנים כיהן ר' ציון הכהן כרבה הראשי של הקהילה וכאב בית דין כשלצידו תלמידי חכמים ששמעם יצא בכל צפון אפריקה והגיע עד לארץ ישראל. המפורסם בהם הוא ר' משה כלפון הכהן.

אחריו הותיר ר' ציון סדרת ספרי הגות והלכה – הספר 'שערי ציון' הכולל חידושים על הש"ס, ספר השו"ת 'שיבת ציון' וסדרת הספרים 'ציון במשפט תיפדה' הכולל חידושים ומאמרים על פרקי אבות, פרשות השבוע והגדה של פסח.

העלאת עצמותיו של ר' ציון הכהן היא עוד אחד בסדרת מבצעי העלאת עצמותיהם של גדולי העדה. זכורים העלאת עצמותיהם בשנים האחרונות של ר' משה כלפון הכהן זצ"ל, מי שכיהן כרב ראשי בג'רבה אחרי כהונתו של ר' ציון והובא לקבורה בירושלים לפני שנים אחדות. כמו כן הובאו למנוחות בארץ ישראל ר' סאסי כהן זצ"ל שהיה דודו של ר' ציון וכיהן כרב ראשי לפניו. הוא, כמו רב נוסף שעצמותיו הועלו, ר' יעקב כהן, נקבר במושב ברכיה. במושב איתן נקברו בשנים האחרונות ר' שאול הכהן, ר' משה כהן ור' אברהם הכהן.

על הקשר המיוחד שבין ר' ציון לר' משה כלפון הכהן, שכאמור כיהן כרב ראשי אחריו, מספר אחד מניניו הבוקר: "כשנפטר ר' ציון כתב על כך ר' כלפון שהקושי גדול כל כך עבורו כמו בעת פטירת בנו שנים אחדות קודם לכן".

אחד הסיפורים המעידים על קשר מיוחד זה נוגע לימים בהם כיהנו שניהם באותו בית דין כאשר ר' ציון הוא אב בית הדין ולצידו ר' משה כלפון. ר' ציון היה אדם אמיד מאוד ולמרות זאת פנה באחד הימים לועד הקהילה ודרש להעלות את שכרו. היו שהרימו גבה לנוכח התביעה התמוהה של רב גדול כל כך ועשיר כל כך הדואג לתוספת של סכום נוסף למשכורתו, אולם הוא התעקש ואף הוכיח להם שאכן מגיעה לו אותה העלאה במשכורת. התוספת שולמה וכבר היו שנמצאו מרננים אחרי אותה בקשה ואותה העלאה, אולם רק לימים התבררה הסיבה האמיתית לבקשה: ידע ר' ציון את מצבו הכלכלי הקשה והדוק של ר' משה כלפון, הדיין שלצידו, וידע שלא יסכים לקבל תוספת למשכורתו ולו של פרוטה. כיוון שכך ביקש תוספת לעצמו ומאידך כיוון שמשכורות הדיינים היו אחידות העלו גם את משכורתו של ר' משה כלפון עצמו.

את הסיפור השלימה בתו שנים ארוכות לאחר פטירתו של ר' ציון. היא סיפרה כיצד כשהייתה ילדה קיבלו היא ואחותה מדי שבוע מאביה שקיק בד ובו מטבעות המשכורת השבועית ששולמה לאביה והיא ואחותה ידעו למי מעניי העיר ונזקקיה להעביר את הסכום. כל זאת במקביל לשמועות ולרינונים שנשמעו אודותיו ושימעם הגיע עד אוזניו.

טקס קבורתו של הרב יתקיים היום (ה') בבית העלמין שבמושב ברכיה בשעה 16:00.