צרכן
צרכן

הילה דוידוביץ', עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הוציאה לאחרונה הנחייה ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה לגבי חובת היוועצות עם הממונה על הגנת הצרכן במשרד התמ"ת בנושאים בעלי השפעה על ציבור הצרכנים.

על פי ההנחיה נדרשים היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים להקפיד על התאום הנדרש עם הממונה על הגנת הצרכן ועם הלשכה משפטית של משרד התמ"ת במקרים בהם מותקנות תקנות בעלות היבטים צרכניים וזאת על מנת להבטיח הגנה על ציבור הצרכנים וקידום קיומו של סחר הוגן במשק.

ההנחיה באה בעקבות פניית סגנית שר התמ"ת והאחראית על הצרכנות אורית נוקד ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר מני מזוז. בפנייתה ציינה נוקד כי " במקרים רבים משרדי הממשלה השונים אינם פונים לבקש את עצת המשרד, תגובתו או מעורבותו בעיצוב החקיקה הכללים או הרישיונות טרם פרסומם.... אני סבורה כי קיימת חשיבות רבה לכך שבמסגרת הכנת הכללים או הרישיונות ישמע, למשל, הצורך והחובה לדאוג למתן מידע מקיף מראש לצרכנים טרם ביצוע העסקה או התשלום. מודעות לנושאים אלה ולנושאים נוספים חשובה למניעת פגיעה כלכלית עתידית בצרכנים ולקיומו של סחר הוגן לטובת כלל השחקנים במשק".

במכתבה למשרדי הממשלה השונים מציינת דוידוביץ, כי על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה גם בהעדר הוראה בחוק המחייבת שיתוף בינמשרדי בהתקנת תקנות. המינהל התקין דורש כי תאום בינמשרדי יתקיים עם המשרדים אשר להם עניין ישיר בתקנות או שהתקנת התקנות עשויה להשפיע על עניינים המצויים בתחום אחריותם.

עוד מוסיפה דוידוביץ כי התייעצות מעין זו עשויה להוסיף למשרד המתייעץ מידע ושיקולים שיש בהם כדי להשפיע על תוכן התקנות ולעודד שת"פ מצד הגופים והאנשים אליהם מכוונות התקנות.