ח"כ אדטו
ח"כ אדטוצילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצ"ח איסור פיצול מרשמים שיזמה ח"כ ד"ר רחל אדטו, ברוב מוחלט של 59 תומכים מול 0 מתנגדים. הצעת החוק מחייבת ניפוק מרשם באריזה הקרובה ביותר בגודלה למנת התכשיר המופיעה במרשם. הצעת החוק באה למנוע מצב בו מרשם ינופק למבוטח במספר אריזות על מנת להגדיל את תשלום ההשתתפות העצמית. הצעת החוק בנוסף קובעת כי קופה אשר תעבור על חוק זה, תהייה חשופה לתביעה מצד המבוטח הנפגע. להצעת החוק שותפים חברי הכנסת אמנון כהן וחיים אורון.

ד"ר אדטו אמרה, "כיום חולה הרוכש תרופות מרשם, נדרש לשלם השתתפות עצמית בנפרד לכל אריזת תרופות. מצב זה יצר תופעה לפיה במקרים מסוימים מנת התרופה הנדרשת לחולה, מחולקת למספר אריזות במקום לרכזה באריזה אחת, כפועל יוצא מוכפל או משולש סכום ההשתתפות העצמית שמשלם החולה. תופעה זו הינה פסולה, ומכאן הצורך לעגן בחקיקה ראשית הגנה על הציבור. חברי וועדת השרים ראו את טובת הציבור לנגד עיניהם בהצבעה היום, מאחר כי ברור שההצעה באה למנוע ניצול מבוטחים על ידי הגדלת תשלומי ההשתתפות העצמית "

הצעת החוק קובעת כי המרשם ינופק באריזה הקרובה ביותר בגודלה למנת התכשיר המופיעה במרשם. ההצעה אוסרת את פיצול הכמות למספר אריזות באופן שייקר את ההשתתפות העצמית ובנוסף נקבע כי נותן שירותים או קופת חולים שיפרו הוראות חוק זה יהיו חשופים לתביעה נזיקית בגין גרימת עוולה אזרחית.