במכתב מפורט מסביר עוזרו של היועץ המשפטי מדוע לא תיפתח חקירה נגד השדרן גבי גזית בגין דבריו נגד הציבור החרדי והמתנחלים, ומגדיר את התבטאויותיו "חמורות ביותר".

עו"ד נזרי מסביר, כי מאז נחקקה לפני 15 שנה, מעולם לא נעשה שימוש בעבירה של "לשון הרע על ציבור" זאת משום שמדובר בעבירה אשר ישומה עלול לפגוע אנושות בזכות לחופש הביטוי.

לדבריו, "באשר לעבירת הסתה לגזענות - אף שבה אכן נעשה לעיתים שימוש, במקרה דנן לא נראה שניתן לעשות כן, מאחר שלא מתקיים התנאי הקיים בהגדרת הגזענות, המצויה בסעיף 144א לחוק העונשין, ולפיה הדברים צריכים להיאמר "...בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי - אתני". מובן, כי קבוצות אוכלוסיה כמו "חרדים" או "מתנחלים" אינן מהוות "גזע" או "מוצא אתני [כפי שאמרנו בעבר גם ביחס לאמירות שכוונו נגד "שמאלנים" או "הומואים"]".

אולם נזרי מבהיר, כי "המדובר לטעמנו בהתבטאויות חמורות ביותר וחסרות טעם, שאין להן מקום בשיג ושיח הציבורי בחברה בישראל, ובוודאי לא מעל גלי האתר של תחנת רדיו ציבורית. אמירות פוגעניות ומכלילות מעין אלו שנאמרו על ידי מר גזית, עלולות לפרום עוד יותר את המרקם העדין בין קבוצות האוכלוסייה המקוטבת ממילא, ומוטב היה להן שלא היו נאמרות כלל, ומשנאמרו - שתימצא הדרך הראויה לחזור מהן".

לדבריו, "אף שאיננו סבורים כאמור, כי המישור הפלילי הוא המתאים לטיפול בנושא, הרי שנוכח חומרתם יוצאת הדופן של הדברים, ראוי לטעמנו לפעול בעניין זה באפיקים הרלבנטיים של הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, מועצת העיתונות וכיוצ"ב; אנו מקווים שכך אכן ייעשה, ויינקטו הצעדים ההולמים בנסיבות הענין".