היועמ"ש לבג"ץ: לאטום מייד את בית יהונתן

היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבג"ץ את תגובתו לעתירת חברי הכנסת של מר"צ, בה חזר והדגיש כי יש לאטום את בית יהונתן ויפה שעה אחת קודם.

תגיות: בית יהונתן
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ו באייר תש"ע

היועמ"ש לבג"ץ: לאטום מייד את בית יהונתן-ערוץ 7
בית יהונתן

היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבג"ץ את תגובתו לעתירת חברי הכנסת של מר"צ, בה חזר והדגיש כי יש לאטום את בית יהונתן ויפה שעה אחת קודם.

"משניתן צו שיפוטי אשר אושר על ידי כל הערכאות, הרי שחובה לקיימו בהקדם האפשרי", קובעת הפרקליטות בתגובתה לבג"ץ, "משנמנעו המשיבים 11 (תושבי בית יהונתן - ש.פ) מלקיים את צו האיטום למבנה, על הועדה המקומית אשר הוסמכה לכך במפורש בפסק הדין, לבצע את הצו".

"משטרת ישראל נכונה ליתן סיוע וליווי משטרתי לגורמי האכיפה מטעם הוועדה המקומית, בבואם לבצע את האטימה", מוסיפה המדינה בתגובתה.

בסיכום תשובתה קובעת המדינה, כי גם התנגדותם של חברי הועדה המקומית לתכנון ובניה איננה יכולה לשמש עילה לעיכוב האטימה, זאת משום ששיקול הדעת בעניין נתון ליועץ המשפטי לעירייה בלבד.

לאור זאת קובעת המדינה, כי חלה חובה לבצע את האטימה במהירות האפשרית, תוך שהיא מציינת כי מדובר באטימה בלבד, תהליך שאיננו בלתי הפיך.