תוכנית ויסקונסין - הסוף

משתתפי אורות לתעסוקה, גם אלו שקיבלו מכתבים מהמוסד לביטוח לאומי המפנה אותם למרכזי התעסוקה, צפויים לחזור לטיפול שירות התעסוקה.

תגיות: ויסקונסין
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ו באייר תש"ע

תוכנית ויסקונסין - הסוף-ערוץ 7
לשכת תעסוקה
פלאש 90

משתתפי אורות לתעסוקה, גם אלו שקיבלו מכתבים מהמוסד לביטוח לאומי המפנה אותם למרכזי התעסוקה, צפויים לחזור לטיפול שירות התעסוקה ויידרשו להתייצב לשם קבלת גמלת חודש מאי החל מיום 9.5.10 בלשכת שירות התעסוקה במקום מגוריהם. 
 
משרד התמ"ת הנחה את מנהלי מרכזי התעסוקה כיצד לסייע ביידוע המשתתפים בדבר המעבר לשירות התעסוקה, ואף הקים מטה פעולה מיוחד לגיבוי פעילות המרכזים. לצד זאת, מנכ"ל שירות התעסוקה הונחה ע"י המשרד כיצד לטפל במשתתפי תכנית אורות לתעסוקה.
 
החל מחודש מאי 2010 יידרשו כל משתתפי תכנית אורות לתעסוקה לקיים מבחן תעסוקה בשירות התעסוקה ועליהם לפנות ללשכות התעסוקה במקום מגוריהם החל מיום 9.5.10 לשם שמירה על זכאותם לגמלה.
 
פעילות מרכזי התעסוקה תופסק לחלוטין, למעט העברה מסודרת בזמן הקרוב של המשתתפים אל שירות התעסוקה, וטיפול בתשלומי מענקי התמדה וכדומה.
 
המשרד גם יפרסם מודעות בתשלום באמצעי התקשורת ברחבי הארץ על מנת להביא מידע זה בפני הציבור.