מובארק
מובארקפלאש 90

כלי התקשורת במצרים מצטטים מקורות במשרד החינוך המצרי האומרים כי בעצת המופתי של מצרים, ד"ר עלי גומעה, יוצאו מתכניות הלימוד בבתיה"ס כל פסוקי הקוראן הקוראים לג'יהאד והתכניות יתמקדו בחופש נשים, זכויות אדם, עירוב בין המינים ועמדת האסלאם ביחס לאחר.

הרקע לצעד הן תלונות על כך שחלק מהתכניות מעודד אלימות וקיצוניות. במקביל הועברו תכניות הלימוד הנוצריות לעיונו של הפטריארך הקופטי, באבא שנודה, ע"מ לבדוק אם גם בהן נדרשים תיקונים. כן הוסכם להוציא לאור ספר לימוד על הערכים המשותפים לכל הדתות המונותיאיסטיות.

אחמד גבילי, ראש מפלגת האופוזיציה אל-שעב אל-דימוקראטי, קבל בפני ר"מ מצרים, אחמד נט'יף, כי מקורה של הרוויזיה בלחץ אמריקאי-ישראלי ודרש הבהרות לגבי מטרותיה.