נכנסות למעגל העבודה
נכנסות למעגל העבודה פלאש 90

שיעור התעסוקה הכללי של המגזר החרדי בכללותו (נשים וגברים) הינו 43.2%. שיעור המשתתפים בכוח העבודה עמד על 48.5% בהשוואה לשיעור השתתפות בקרב האוכלוסייה החילונית אשר עמד על 79%, כך עולה ממחקר שערך משרד התמ"ת.

65% מהמובטלים החרדים מצהירים כי אינם מעוניינים לעבוד בעסקים מעורבים בהם אין הפרדה בין המינים או שרוב העובדים בהם אינם חרדים

רמת ההכנסה הממוצעת למשק בית חרדי עומדת על כ-6,100 ₪ בחודש והיא נמוכה במחצית מההכנסה החודשית הממוצעת למשק בית שאיננו חרדי העומדת על כ-12,000 ש"ח.

שיעורי תעסוקה

שיעור התעסוקה הכללי - של המגזר החרדי בכללותו (נשים וגברים) הינו 43.2%. שיעור המשתתפים בכוח העבודה עמד על 48.5% בהשוואה לשיעור השתתפות בקרב האוכלוסייה החילונית אשר עמד על 79%

שיעור התעסוקה של גברים חרדים - למרות מגמות חיוביות בשנים האחרונות, נותרו שיעורי התעסוקה של ציבור זה נמוכים מאוד. בממוצע רב-שנתי שיעור התעסוקה של גברים חרדים עמד על 37% בלבד והוא נמוך באופן משמעותי משיעור התעסוקה של גברים חילונים-מסורתיים העומד על כ-80%. שיעור הגברים החרדים הבלתי מועסקים עמד על 10% (בהשוואה ל-7% מקרב הגברים החילונים-מסורתיים).

שיעור התעסוקה של נשים חרדיות - גם שיעור התעסוקה של נשים חרדיות אשר עמד על 49% נמוך באופן משמעותי משיעור התעסוקה של נשים חילוניות (70%).  שיעור הבלתי מועסקות בקרב ציבור זה עמד על 13% בהשוואה ל-9% בלתי מועסקות בקרב הציבור החילוני-מסורתי.       

תעסוקת לפי ענפים ושעות עבודה

עבודה במגזר הציבורי - אחוז גבוה מהמועסקים בציבור החרדי עובדים בשירותים ציבוריים, ובעיקר בתחום ההוראה והחינוך בתוך המגזר החרדי פנימה, התופעה רווחת בייחוד בקרב הנשים (72% מהמועסקות בענפים אלו ו-56% מועסקות בענף החינוך בלבד) אשר כ-70% מהן עובדות במשרות חלקיות. 45% מהגברים החרדים מועסקים בענפים אלו (בהשוואה ל-43.5% מהנשים ו-20% בלבד מהגברים החרדים)

עבודה בתעשייה - 13.7% בלבד מהגברים החרדים מועסקים בענפי התעשייה בהשוואה ל-22.3% מהגברים החילונים. 4.8% מהנשים החרדיות מועסקות בענפים אלו בהשוואה ל-11% מהנשים החילוניות-מסורתיות

שעות עבודה - כמו כן, 31% בלבד מהנשים החרדיות עובדות במשרה מלאה (35 ש' שבועיות ומעלה) בהשוואה ל-71% מהגברים החרדים העובדים במשרה מלאה  

עובדים אצל מעסיק חילוני

כ- 26.5% בלבד מהעובדים החרדים במגזר העסקי מועסקים על-ידי מעסיק חילוני. עוד נמצא כי 8% בלבד מהעסקים במגזר העסקי בישראל מעסיקים עובדים חרדים.

שכר עבודה, הכנסות ועוני

כתוצאה מהגורמים שצוינו לעיל נוצרו בארץ פערים גדולים ברמות השכר וברמות הכנסה בין חרדים ללא-חרדים: רמת ההכנסה הממוצעת למשק בית חרדי עומדת על כ-6,100 ₪ בחודש והיא נמוכה במחצית מההכנסה החודשית הממוצעת למשק בית שאיננו חרדי העומדת על כ-12,000 ₪. השכר החודשי הממוצע של אישה חרדית עמד על כ-3,700 ₪ בלבד בהשוואה לשכר החודשי הממוצע של אישה חילונית אשר עמד על 5,700 ₪ (פערי שכר של 54%) . השכר החודשי הממוצע של גבר חרדי עמד על כ-6,100 ₪ בעוד שהשכר החודשי הממוצע של גבר חילוני עמד על 8,950 ₪ (פערי שכר של 46%).

כ-56% מהחרדים מוגדרים כעניים. כמו כן, על אף העובדה כי שיעור האוכלוסייה החרדית נע בין 8-9% מכלל האוכלוסייה בישראל, מהווים החרדים כ-19% מכלל העניים בארץ.

עמדות הציבור החרדי ביחס לשוק העבודה

סקרים מלמדים כי 65% מדורשי העבודה החרדים (70% מהנשים ו-60% מהגברים) מצהירים כי אינם מעוניינים לעבוד בעסקים מעורבים בהם אין הפרדה בין המינים או שרוב העובדים בהם אינם חרדים.

עמדות מעסיקים ביחס להעסקת עובדים חרדים

95% מהמעסיקים במגזר העסקי מעריכים שמכיוון שאין במקומות עבודה הפרדה בין נשים לגברים, קשה יהיה לשלב בהם עובדים חרדים. מנגד, מעריכים כ-90% מהמעסיקים שלמרבית החרדים כישורים מתאימים לתפקידים שונים בעסק.

דמוגרפיה

גודל האוכלוסייה- גודלה של האוכלוסייה החרדית מגיע לכ- 650 אלף אנשים , המהווים בין 8%-9% מכלל האוכלוסייה בישראל . האוכלוסייה החרדית בגילאי העבודה (20-64) מונה כ-235 אלף נפש (מתוכם כ-120 אלף גברים). אוכלוסייה זו גדלה בשיעור שנתי ממוצע של 7%, זאת בשל הריבוי הטבעי הגבוה של ציבור מגוון זה.

האוכלוסייה החרדית לפי זרמים- הערכות הן כי האוכלוסייה החרדית בישראל מחולקת על-פי זרמים באופן הבא: 33% מהחרדים משתייכים לזרם הליטאי, 29% מהחרדים משתייכים לזרם החסידי, 21% משתייכים לזרם הספרדי, 10% הנם חרדים בלתי מזוהים ו-7% הנם חרדים-לאומיים

האוכלוסייה בהסדר "תורתו אומנות"- כיום נמצאים בהסדר זה כ-55 אלף גברים חרדים, והם היוו בשנת 2008 כ- 11% משנתון הגיוס לצהל ,בעוד שבשנת 1994 הם היוו כ- 6% בלבד משנתון הגיוס .                                                      -

 התלמידים החרדים במערכת החינוך היסודי- תלמידי מערכות החינוך החרדית (על גווניה השונים ובגילאים שונים) היוו בשנת 2009 כ-15.5% מכלל התלמידים במערכת החינוך היסודי בישראל ושיעורם גדל למעלה מפי 2 בעשור האחרון בחינוך היסודי.

מגמות בגידול הדמוגראפי - אם תמשך מגמת הגידול הדמוגראפי שאפיינה את העשור האחרון תהווה האוכלוסייה החרדית בגילאי העבודה העיקריים (25-64) בשנת 2030 כ-17% מקבוצת גיל זו. כיום מהווה אוכלוסייה זו כ-6% בלבד מקבוצת גילאי העבודה.

השכלה ושימוש במחשב

שנות לימוד ותעודת בגרות - גברים חרדים לומדים שנים רבות (14.8 שנים בממוצע), רובם ככולם במסגרות תורניות שונות. עם זאת, רק ל-9.5% מהם יש תעודת בגרות או תואר אקדמי.

ידיעת אנגלית - כ-40% מהגברים החרדים אינם יודעים כלל אנגלית ו-41% מהם יודעים אנגלית ברמה בינונית ומטה  (בהשוואה ל-17% מהחילונים שאינם יודעים כלל אנגלית)

42%  מהנשים החרדיות בעלות תעודה על-תיכונית, בעיקר בתחום ההוראה והחינוך. 11.5% בלבד מהנשים החרדיות בעלות תואר אקדמי. 21% מהן אינן יודעות כלל אנגלית (כ-49% מהן יודעות אנגלית ברמה בינונית ומטה ושליש יודעות אנגלית ברמה טובה)

מחשבים ואינטרנט - ל-40% ממשקי הבית החרדים יש מחשב בביתם אך רק כרבע מהם (24.6%) ממשקי הבית בהם יש מחשב מחוברים לאינטרנט.