ח"כ לוין: מדוע נתבעו יושבי בית השלום?

ח"כ יריב לוין (ליכוד) הגיש שאילתא לשר המשפטים, על מנת שיסביר מדוע תובעת המדינה את יושבי בית השלום שפונה.

תגיות: בית השלום
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ' באייר תש"ע

שינוי מגמה. לוין
שינוי מגמה. לוין
פלאש 90

ח"כ יריב לוין (ליכוד) הגיש שאילתא לשר המשפטים, על מנת שיסביר מדוע תובעת המדינה את יושבי בית השלום שפונה בחברון.

בין השאר שואל לוין, "האם ההחלטה כאמור אושרה על ידך, ואם לא, ע"י מי אושרה? האם קיימות אמות מידה שוויוניות לנקיטת הליך כזה, ובאילו מקרים ננקט הליך כאמור בשנתיים האחרונות? כיצד מתיישב הליך זה עם סעיף ו(9) להחלטת ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת מיום 05/02/04?".

נזכיר כי ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, קיבלה החלטה פה אחד בפברואר 2004, לפיה "בכל הקשור לתשלומים שיושתו בגין פעולות הכרוכות בפינוי, תפעיל הממשלה את אותן עקרונות שעל פיהן היא פועלת בתגובה לפעולות מחאה של כל אזרח או קבוצת אזרחים המפגינים התנגדותם למדיניות הממשלה".

בישוב היהודי בחברון טענו, כי "מדובר בצעד בלתי הוגן, מכוער, פוליטי, מפלה ובלתי שוויוני - ההולם להפליא את התנהלות המדינה בכל פרשת בית השלום לכל אורך הדרך".