ח"כ ד"ר עינת וילף פנתה היום (רביעי) לראש הממשלה וקראה לו ליישם את החלטה 1325 של האו"ם בפתח שיחות הקרבה עם הרשות הפלסטינית. החלטה 1325 קובעת כי יש לשלב נשים בצוותי משא ומתן ליישוב סכסוכים. היא אושרה על ידי מדינת ישראל בשנת 2005.

בשנת 2000 התקבלה במועצת הביטחון של האו"ם החלטה 1325 המצהירה כי לנשים יש תפקיד חשוב במניעת סכסוכים ובחתירה לפתרונם בדרכי שלום. ההחלטה מדגישה את החשיבות שבשותפות שווה ומלאה של נשים בכל מאמץ להשכנת שלום וביטחון, ואת הצורך להרחיב את מעורבותן בתהליכי קבלת החלטות בכל הקשור למניעת סכסוכים וחתירה לסיומם.

החלטה זו אושרה על ידי מדינת ישראל באמצעות תיקון לחוק שיווי זכויות האישה, תשי"א-1951 (סעיף 6ג1) הקובע כי יינתן ייצוג הולם לנשים בכל גוף "שהוקם לשם עיצוב מדיניות לאומית, בכל נושא לרבות בנושאי חוץ וביטחון, או לשם מניעה, ניהול או פתרון של סכסוך מדיני או בין-לאומי, לרבות ניהול משא ומתן".  

ח"כ וילף כתבה לרה"מ "בפתח שיחות הקרבה עם הרשות הפלסטינית, על ממשלת ישראל לוודא כי היא מקיימת את לשון החוק ומיישמת את החלטה 1325. אני פונה אליך בבקשה להבטיח נוכחות נשית בצוות משא ומתן רשמי או בפועל שיוקצה לטובת שיחות הקרבה, או בכל צוות אחר שיעסוק בנושא. מעבר לחובה לקיים את הכתוב בחוק, אני משוכנעת כי נוכחות נשית בתהליכי קבלת ההחלטות ביחס למשא ומתן עם הפלסטינים, תעשיר את העמדה הישראלית בנקודות מבט שאינן תמיד באות לידי ביטוי בשיח הציבורי, ותסייע בקידום תהליך השלום".