סער
סער

מליאת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) בראשות שר החינוך גדעון סער אישרה היום (שלישי) פה אחד שורת עקרונות עליהם המליצה ועדה בראשות פרופסור עזרי טרזי בהשתתפות נציגים מהאקדמיה ונציגי הסטודנטים, בדבר עקרונות להטבות לסטודנטים המשרתים במילואים, וזאת מכוח חוק זכויות הסטודנט.

בתיקון לחוק זכויות הסטודנט נקבע, כי מוסדות להשכלה גבוהה ייקבעו הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות מילואים, לאחר התייעצות עם נציגי אגודות הסטודנטים של המוסדות ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה. 

בין ההטבות שאושרו, קביעת מועדים מיוחדים למבחנים לסטודנטים שהיו במילואים, מתן אפשרות להשתתף בקורסים חוזרים ללא תשלום נוסף וסיוע בהשלמת החומרים שנלמדו בתקופת היעדרות בשל שרות מילואים.

שר החינוך גדעון סער אמר, כי "מוטלת עלינו חובה לסייע לסטודנטים המשרתים בצה"ל למען בטחון המדינה ככל הניתן, ההחלטה שקיבלה המועצה להשכלה גבוהה מקיימת את התחייבויותנו לסטודנטים המשרתים במילואים".

יצוין, כי העקרונות יכנסו לתוקף, לאחר שיקבעו במסגרת כללי המועצה כפי שיפורסמו ברשומות.