ארכיון חסידות מישקולץ חושף העתק מסידורו האישי של הבעל שם טוב לרגל הילולת "הזכרון אליעזר", אביו של האדמו"ר ממישקולץ - שהיה בן אחר בן לתלמידו הראשון של הבעש"ט ושמו ושם משפחתו נרשם בתוך סידור הבעש"ט עפ"י בקשת הבעש"ט.

בסידור זה התפלל הבעש"ט עד יום הסתלקותו (לפני 250 שנה) העתק מסידור זה נמצא בארכיון חסידות מישקולץ בפתח תקוה, ונחשף עכשיו באופן בלעדי ע"י המוסדות.

האדמו"ר ממישקולץ זצ"ל שימש באדמו"רות ורבנות העיר מישקולץ בהונגריה עוד לפני המלחמה. משם הוגלה עם בני הקהילה למחנות ההשמדה. האדמו"ר זכה להנצל בניסי ניסים לאחר ששכל את רעייתו הרבנית ותשעת ילדיו הי"ד בשואה, וחזר לעיר כהונתו מישקולץ והעמיד שם בחזרה את החסידות על תילה.

בראותו שגמר לתקן בגולה את הטעון, גמר בליבו לעלות לארץ הקודש ולחונן עפרה. כשהגיע לישראל הסתיר את גדלותו הענקית מעין כל. אך שרידי התלמידים ובני עליה שהבחינו בקדושתו ובכח תורתו, דבקו בו בעוז כשאדמו"ר ממישקולץ זצ"ל מדריכם בתורה וביראה עד יומו האחרון. ביום רביעי האחרון נערך "טיש" בראשות בנו האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, בהיכל ישיבת מישקולץ שבמרכז החסידות בפתח תקוה.

חלק מהסידור